KUULUTUKSET

angle-left Outokummun Kiviteollisuus Ky:lle myönnetyn maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirto Kuljetus ja Kuormaus Judin Oy:n nimiin

Outokummun Kiviteollisuus Ky:lle myönnetyn maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirto Kuljetus ja Kuormaus Judin Oy:n nimiin

Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 23.6.2020 § 51 seuraavan päätöksen:

 

Outokummun Kiviteollisuus Ky:lle 21.9.2016 § 71 myönnetty maa-aineslupa ja ympäristölupa kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Luhtapohjan kylässä tilalla Majoinkangas RN:o 3:12 siirretään Kuljetus ja Kuormaus Judin Oy:n nimiin.

 

Kuulutus sekä päätös ovat nähtävillä 23.6.–30.7.2020 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros)

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 23.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 30.7.2020.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 

liina.lindberg@joensuu.fi

23.6.2020    RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare