KUULUTUKSET

angle-left Maisematyölupa myönnetty Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokrataloille

Maisematyölupa myönnetty Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokrataloille

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.5.2022 § 33 käsitellyt yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginpuutarhurin 02.12.2021 § 627 tekemää päätöstä 16 koivun, 1 kuusen, 2 lehmuksen ja 3 pihlajan kaatamiseen. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä 2.12.2021 § 627 myönnetyn maisematyöluvan siten muutettuna, että oikaisuvaatimuksessa yksilöity kuusi ei sisälly luvan perusteella kaadettaviin puihin.

Päätöksen antopäivä on 19.5.2022

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio. Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 19.6.2022 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 19.5.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare