KUULUTUKSET

angle-left Maa-ainesluvan muutos Hammaslahden Poikamäellä

Maa-ainesluvan muutos Hammaslahden Poikamäellä

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 § 65 muuttanut 19.4.2017 § 34 myönnettyä maa-aineslupaa maa-aineslain 16.2 §:n mukaisen hakemuksen mukaisesti.

 

Maa-aineslupaa pienennetään siten, että maa-ainesluvan kokonaisottomääräksi jää 30 000 k-m³ ja ottamisalueen pinta-alaksi jää 0,5 ha. Ottotoiminta sijoittuu jatkossa kokonaan tilalle Vaara-aita RN:o 131:7.

 

Päätös on nähtävillä 16.12.2021-24.1.2022 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2.kerros).

 

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 16.12.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 24.1.2022

 

                      Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

SomeShare