KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupahakemus vireillä Kummun kallioalueella Vouvinkylässä Karpalosuolla

Maa-aineslupahakemus vireillä Kummun kallioalueella Vouvinkylässä Karpalosuolla

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus kallion ottoon. Toiminnalle haetaan myös MAL 21 §:n mukaista aloitusoikeutta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Vouvinkylä, tila Kivikallio RN:o 2:36 (167-445-2-36)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Vouvinkylässä Karpalosuolla, alueelle on tieyhteys Kummuntieltä

 

Alueella on Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 19.10.2011 § 101 myöntämä maa-aineslupa 10 vuodeksi.

Hakemus koskee toiminnan jatkamista ja ottoalueen laajentamista. Haettu kokonaisottomäärä on 100 000 k-m³ ja ottamisalueen pinta-ala noin 3,3 ha. Suunniteltu alin ottotaso +100 (N60). Lupaa haetaan 15 vuoden ajalle.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 2.9.–11.10.2021 yleisessä tietoverkossa ja Joensuun ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros).

 

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 11.10.2021. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@joensuu.fi.  

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

                                          

2.9.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Sijaintikartta

Suunnitelmakartta

Ottoalue

Ottamissuunnitelma

SomeShare