KUULUTUKSET

angle-left Katu- ja yleisen alueen suunnitelma / Rantakylä

Katu- ja yleisen alueen suunnitelma / Rantakylä

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kaupunkirakennepalvelut pitää julkisesti nähtävillä 21.11.-9.12.2019 kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi ja kaupunkirakennepalveluissa osoite Muuntamontie 5 seuraavan katu- ja yleisen alueen suunnitelman:

RANTAKYLÄN KAUPUNGINOSA

Hanhenpolun ja Pataluodonpuiston pyörätie ja korotetut suojatiet Joutsenentien ja Hanhentien risteyksessä.

Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 9.12.2019, osoite: Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostilla kaupunkirakenne@joensuu.fi

Lisätiedot: Kirsi Strandén, 050 476 7275, kirsi.stranden@joensuu.fi
 

Postilakon aikana palaute pyydetään toimittamaan sähköpostina tai tuotuna kaupunkirakennepalveluihin.
Muista menettelyistä voi tarvittaessa sopia kaupunkirakennepalveluiden Muuntamontien 5 palvelupisteen kanssa (puh. 050 365 1934 tai 050 409 2145, arkisin klo 8-15).

 

SomeShare