KUULUTUKSET

angle-left Jätetaksa 1.1.2020 alkaen on hyväksytty

Jätetaksa vuodelle 2020 hyväksytty

Joensuun alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt toimialueellaan 1.1.2020 alkaen sovellettavan jätetaksan kokouksessaan 12.12.2019 § 48. Jätemaksuihin ei tule merkittäviä muutoksia.

Taksaa sovelletaan Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa.

Jätelautakunnan päätöspöytäkirja on nähtävänä internetissä Joensuun kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat -palvelussa osoitteessa webdynasty.jns.fi > Joensuun alueellinen jätelautakunta > Pöytäkirja 12.12.2019.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitus on toimitettava 20.1.2020 mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 1744, 70101 Kuopio). Täydellinen valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945,
sähköposti anna.kettunen@joensuu.fi.

Joensuu 13.12.2019

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

SomeShare