KUULUTUKSET

angle-left Ilmoitus kuulutuksesta/Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahankkeesta

Ilmoitus kuulutuksesta/Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahankkeesta

Joensuun kaupunki on toimittanut Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahankkeesta. Hankealue sijoittuu Joensuun Iiksenvaaran kaupunginosaan, Kontiosuolle.

YVA-selostus ja kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 29.6. – 8.8.2020 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Pohjois-Karjala) sekä www.ymparisto.fi/JoensuuKontiosuoYVA.
 

29.6.2020

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SomeShare