KUULUTUKSET

angle-left Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten ja kuntien internetsivuilta. Lisäksi tiedot ovat nähtävissä sanomalehti Karjalaisessa, kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, ikäihmisten palveluyksiköissä ja terveyskeskuksien ilmoitustauluilla. Tiedot päivitetään puolivuosittain lain edellyttämällä tavalla.

Sosiaalipalveluihin odotusajat 1.7.2021-31.12.2021

Tilapäinen kotihoito 1 vrk
Säännöllinen kotihoito 3 vrk
Ateriapalvelut 2,7 vrk
Turvapalvelut 7,5 vrk
Omaishoidon tuki 29,1 vrk
Tehostettu asumispalvelu 107 vrk

Joensuu 7.2.2022

Siun sote

SomeShare