Nuoriso, Koulujen nuorisotyö

Nuorisotyö ja perusopetus haluavat molemmat turvata lasten ja nuorten hyvinvointia. Molempien tehtävänä on tarjota nuorille tukea kasvuun, itsenäistymiseen ja elämänhallintaan, ja tarkoitus vahvistaa nuoria sosiaalisesti sekä tukea monipuolisesti heidän arkeaan.

Koulussa tehtävä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, nuorten tarpeista lähtevää työtä, jota suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa nuorten ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koulua käyvät kaikki nuoret, joten koulussa nuorisotyöntekijä ja nuoret oppivat tuntemaan hyvin toisensa. Nuorisopalvelut tarjoavat luotettavia aikuisia, joiden puoleen nuoret voivat luottamuksella kääntyä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Joensuun nuorisotilat sijaitsevat usein hyvin lähellä kouluja ja osa myös yhteistiloissa. Nuorisotyöntekijä kuuluvat usein koulujen oppilashuollollisiin työryhmiin ja osallistuvat aamunavuksiin, vanhempainiltoihin ja muihin toimintoihin.

Koulunuorisotyöhön käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa ryhmäytykset ja muut ryhmätoiminnat, jotka kuuluvat vahvasti nuorisotyön osaamiseen. Tukioppilasyhteistyö, Jopo-luokka-yhteistyö, sekä erilaiset tempaukset, tapahtumat ja teemapäivät ovat toimivia yhteistyömuotoja.

Ryhmässä on voimaa -toimintaa tehdään yhteistyössä Joensuun Setlementin kanssa. Toiminta ennaltaehkäisee kiusaamista ja kehittää luokan yhteistyötaitoja. Toimintaa pyritään järjestään kaikille 7.-luokkalaisille.