Korjausrakentaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää avustuksia iäkkään tai vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille jälkiasennushissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Kaikilla avustuksilla on jatkuva hakuaika.

Valtion korjausavustukset vuonna 2024

Valtion korjausavustusten haku ja käsittely on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Aralle. Lisätietoja avustuksista ja avustusjärjestelmästä löydät Aran sivuilta. Korjaustyöt saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun Ara on tehnyt avustuspäätöksen tai antanut töille ennakkoaloittamisluvan.

Avustuksella on jatkuva hakuaika ja voit hakea sitä Aran verkkoasioinnissa tai lähettämällä tulostetun korjausavustushakemuksen Lomake ARA 35 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15140 Lahti. Avustuksen hakemisessa hakija voi käyttää asiamiestä. Asiamiehenä voi toimia esim. omainen tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka auttavat hakijoita ilmaiseksi.

Avustus iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen

Avustusta voi hakea ruokakunta, jossa ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Avustusta myönnetään toimenpiteisiin, jotka ovat kotona asumisen tai hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä materiaali- ja työkustannuksista. Erityisestä syystä avustus voi olla 70 %.

Henkilöluku                       1                    2                    3                    4

Tulot €/kk                         2 000             3 400             4 200              5 000

Veteraanitalous €/kk     2 600             4 420             5 460              6 500


Aran puhelinpalvelu

Korjausavustusten hakemiseen saat apua Aran puhelinpalvelusta puh. 029 525 0818. Palvelu on avoinna ti-ke klo 9-11. Apua saa myös sähköpostitse osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi. Korjausavustusten palvelusta voit myös tilata paperisen hakemuslomakkeen. Neuvontaa antaa lisäksi Vanhustyön keskusliitossa tämän alueen yhteyshenkilö Raimo Saarelainen puh. 050 540 7035, sähköposti raimo.saarelainen@vtkl.fi. Lisäinfoa liiton toiminnasta internetissä www.vtkl.fi.

Aran hissi- ja esteettömyysavustukset taloyhtiöille

Avustus liikkumisesteen poistamiseen eli esteettömyysavustus

Liikkumisesteen poistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla liikkumisesteinen henkilö pääsee rakennukseen, siellä oleviin asuntoihin ja asuntojen yhteistiloihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien tai kaiteiden rakentaminen, oviaukkojen leventäminen, askelmien poistaminen tai madaltaminen ja ulko-oven automatisoinnit. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus jälkiasennushissin rakentamiseen kerrostaloon (hissiavustus)

Hissiavustusta voi hakea vähintään kolme asuntoa käsittävä kerrostalo, jossa ainakin kaksi asuntoa ovat päällekkäin. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-teknniset työt, suunnittelu-, valvonta- ja yleiskuluineen. Avustettavien kustannusten tulee olla kohtuulliset ja mahdollisimman hyvin kilpailutetut. Avustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä hissi tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Lisäkysymyksiä avustusasioista voi lähettää sähköpostitse Aran korjausavustussähköpostiin korjausavustus.ara@ara.fi. Viesteihin vastaavat Aran avustuksia käsittelevät asiantuntijat. 

Joensuun kaupungin hissi- ja esteettömyysavustukset 

Kaupungin hissiavustus on tarkoitettu jälkiasennushissin tai -hissien rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon. Hissiavustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin kustannukset, rakennus ja LVIS-tekniset työt rakennuttamis- ja yleiskustannuksineen.

Kaupungin esteettömyysavustus on tarkoitettu rakennusten esteettömyyden poistamiseen liittyviin korjaustoimenpiteisiin. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustettavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien tai kaiteiden rakentaminen, oviaukkojen leventäminen, askelmien poistaminen tai madaltaminen ja ulko-oven automatisoinnit.
Huom. kaupungin hissiavustusta voi saada myös olemassa olevan hissin peruskorjaamiseen.

Mikäli yhtiö hakee hissi- ja/tai esteettömyysavustusta sekä Aralta että kaupungilta, niin kaupunki käsittelee avustushakemukset vasta Aran käsittelyn jälkeen.
Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustuksia voi hakea vaikka Ara ei myöntäisi avustuksia.

Kaupungin avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy sivun oikeasta reunasta.
Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2024 klo 15:00.

Lisätietoja Joensuun kaupungin hissi- ja esteettömyysavustuksista sekä hakulomakkeesta saa sähköpostilla satu-sisko.eloranta@joensuu.fi tai puhelimitse puh. 050 466 1060.