Korjausrakentaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia iäkkään tai vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille jälkiasennushissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Kaikilla avustuksilla on jatkuva hakuaika.

Valtion korjausavustukset vuonna 2023

Valtion korjausavustusten haku ja käsittely on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ARAlle. Lisätietoja avustuksista ja avustusjärjestelmästä löydät ARAn sivuilta. Korjaustyöt saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun ARA on tehnyt avustuspäätöksen tai antanut töille ennakkoaloittamisluvan.

Avustuksella on jatkuva hakuaika ja voit hakea sitä ARAn verkkoasioinnissa tai lähettämällä tulostetun korjausavustushakemuksen Lomake ARA 35 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15140 Lahti. Avustuksen hakemisessa hakija voi käyttää asiamiestä. Asiamiehenä voi toimia esim. omainen tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka auttavat hakijoita ilmaiseksi.

Avustus iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen

Avustusta voi hakea ruokakunta, jossa ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Avustusta myönnetään toimenpiteisiin, jotka ovat kotona asumisen tai hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä materiaali- ja työkustannuksista. Erityisestä syystä avustus voi olla 70 %.

Henkilöluku                       1                    2                    3                    4

Tulot €/kk                         2 000             3 400             4 200              5 000

Veteraanitalous €/kk     2 600             4 420             5 460              6 500

Hissi- ja esteettömyysavustukset taloyhtiöille

Avustus liikkumisesteen poistamiseen eli esteettömyysavustus

Liikkumisesteen poistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla liikkumisesteinen henkilö pääsee rakennukseen, siellä oleviin asuntoihin ja asuntojen yhteistiloihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien tai kaiteiden rakentaminen, oviaukkojen leventäminen, askelmien poistaminen tai madaltaminen ja ulko-oven automatisoinnit. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus jälkiasennushissin rakentamiseen kerrostaloon (hissiavustus)

Hissiavustusta voi hakea vähintään kolme asuntoa käsittävä kerrostalo, jossa ainakin kaksi asuntoa ovat päällekkäin. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-teknniset työt, suunnittelu-, valvonta- ja yleiskuluineen. Avustettavien kustannusten tulee olla kohtuulliset ja mahdollisimman hyvin kilpailutetut. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissi tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

ARAn puhelinpalvelu

Korjausavustusten hakemiseen saat apua ARAn puhelinpalvelusta puh. 029 525 0818. Palvelu on avoinna ti-ke klo 9-11 ja 12-15. Apua saa myös sähköpostitse osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi. Korjausavustusten palvelusta voit myös tilata paperisen hakemuslomakkeen. Neuvontaa antaa lisäksi Vanhustyön keskusliitossa tämän alueen yhteyshenkilö Raimo Saarelainen puh. 050 540 7035, sähköposti raimo.saarelainen@vtkl.fi. Lisäinfoa liiton toiminnasta internetissä www.vtkl.fi.

 

Joensuun kaupungin hissiavustus

Kaupungin avustus on tarkoitettu jälkiasennushissin tai -hissien rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin kustannukset, rakennus ja LVIS-tekniset työt rakennuttamis- ja yleiskustannuksineen.

Kaupungin hissiavustusta koskeva hakemus jätetään asuntotoimistoon, osoite Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu puh. 050 466 1060.

Sivu arviointi ja palaute