Kiinteistötoimitukset Joensuun asemakaava-alueilla

Kaupunki hoitaa asemakaava-alueillaan olevien kiinteistöjen kiinteistötoimitukset. Rakennuslupia myönnetään asemakaava-alueilla vain tonteille, jotka ovat voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisia. Rakennuskelpoisuuden voi tarkistaa kaupunkirakennepalveluiden kiinteistönmuodostuksesta tai rakennusvalvonnasta. Kaava-alueiden ulkopuolella kiinteistötoimituksista vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistötoimituksen hakeminen

Voit hakea asemakaava-alueen tontin lohkomista, tonttijakoa, rasitetoimitusta ja esimerkiksi kiinteistötunnuksen muutosta lomakkeella. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake kiinteistönrekisterin pitäjälle.

Täytä ja tulosta kiinteistötoimitushakemus tästä

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut
Kiinteistörekisterin pitäjä
PL 148
80101 Joensuu

Lomaketta ei pysty täyttämään Firefoxin PDF-lukijassa. Aukaise täytettävä versio esimerkiksi Adobe Readerilla. (Lomakkeen oikeassa yläreunassa on valintapalkki: "Avaa toisella ohjelmalla").

Tonttijako

Asemakaava-alueilla tonttijako on tontin lohkomisen edellytyksenä. Tonttijaossa osoitetaan korttelin jakautuminen tonteiksi. Tonttijako voi sisältyä asemakaavaan tai se voi olla erillinen. Erillisen tonttijaon laatiminen kestää keskimäärin kuukauden.

Kiinteistönomistaja voi tarvittaessa hakea voimassa olevaan tonttijakoon muutosta, mikäli muutos on tarkoituksenmukainen ja kiinteistönmuodostuksen näkökulmasta mahdollinen.

Tonttijaon muutos on maksullinen.

Tontin lohkominen

Asemakaava-alueella lohkomistoimituksella muodostuu rakennuskelpoinen tontti.

Kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija voi hakea tontin lohkomista kirjallisesti. Määräalan lohkomistoimitus tulee vireille, kun maanmittauslaitos on toimittanut tiedon määräalalle myönnetystä  lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle.

Toimitusinsinööri lähettää kokouskutsun asianosaisille vähintään 10 päivää ennen toimituskokousta. Toimituskokouksen jälkeen on 30 päivän valitusaika. Jos päätöksestä ei ole valitettu, toimitusinsinööri rekisteröi tontin kiinteistörekisteriin ja ilmoittaa siitä asianosaisille.

Rasitteet

Kiinteistöjen kesken voidaan perustaa pysyviä tai määräaikaisia käyttöoikeuksia eli kiinteistörasitteita, jotta kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö olisi mahdollista.

Kiinteistön omistaja voi hakea rasitteiden perustamista kirjallisesti. Rasitteet voidaan perustaa joko tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Rasitteiden perustamisesta kiinteistön omistajat voivat tehdä rasitesopimuksen.

Tavallisimpia kiinteistörasitteita ovat mm. kulkuyhteys-, autopaikka- sekä vesi- ja viemärijohtorasitteet.

Toimituksessa perustettu ja kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistörasite on kiinteistökohtainen ja se on voimassa vaikka kiinteistöt vaihtaisivat omistajia.
 

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on maanmittauslaitoksen ja rekisterin pidosta vastaavien kuntien ylläpitämä julkinen perusrekisteri. Se sisältää kaikki valtakunnan kiinteistöjä ja määräaloja koskevat kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot.

Maksullisia kiinteistörekisteriotteita mm. lainhuuto- ja rasitustodistuksia sekä kiinteistörekisteriotteita voi tilata Maanmittauslaitoksen lisäksi myös pankeista sekä kaupungin kaupunkirakennepalveluista ja kaupungin palvelupisteistä.

Hinnastot

Katso tästä maaomaisuuden hinnasto

 

Joensuun kaupungin kiinteistönmuodostus sijaintikartta

Muuntamontie 5, Joensuu
1. kerros, 2. käytävä

Sivu arviointi ja palaute