Pyöräily ja jalankulku

Joensuu tunnetaan opiskelija- ja pyöräilykaupunkina, jossa lyhyet välimatkat, maltilliset korkeuserot ja kattava pyörätieverkosto luovat hyvät edellytykset ympärivuotiselle pyöräilylle.

Joensuussa kaikista arjen matkoista vähintään kolme matkaa kymmenestä (32 %) tehdään pyöräillen. Pyöräilyn kulkutapaosuus onkin yli kolminkertainen maan keskiarvoon verrattuna. Myös jalankulun osuus on merkittävä (14 %). Kävelyn ja pyöräilyn strategian tavoitteena on näiden kulkumuotojen osuuden edelleen kasvattaminen. Jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiä sekä niiden turvallisuutta ja esteettömyyttä kehitetään kunnostamalla ja täydentämällä pyörätieverkostoa ja kävelyalueita sekä tehostamalla niiden talvihoitoa.  Myös polkupyörien pysäköintiä kehitetään. Joensuun kauppatorin ja kävelykadun ympäristöön onkin v. 2018 lisätty 476 runkolukittavaa pyöräpysäköintipaikkaa, joista 384 on katettuja paikkoja.

Vilkkaan jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteen sovittaminen autoliikenteen ja kadunvarsipysäköinnin kanssa keskustan ahtailla kaduilla on oma haasteensa. Liikekeskustassa pysäköintiä pyritäänkin keskittämään pysäköintilaitoksiin. Uusilla asuinalueilla jalankulun ja pyöräilyn reiteille varataan tilaa jo kaavoitusvaiheessa. Reitit toteutetaan katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Joensuun pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030 valmistui helmikuussa 2017.  Kehittämissuunnitelmassa on määritelty mm. pyöräilyn pää- ja aluereitit, kunnossapidon periaatteet sekä kehittämistoimenpiteet ja arviot näiden vaikutuksista.

Tammikuussa 2020 valmistui Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2025, jossa asetetaan tavoitteita kestävälle liikkumiselle vuoteen 2025 mennessä. Työssä arvioitiin yhteismitallisesti erilaisten kestävien liikkumismuotojen toimenpiteiden tehokkuutta lisätä kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä tehtävien matkojen määrää sekä vähentää henkilöautoliikenteen matkoja.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön tueksi on perustettu I cycle JNS -sivusto. Sivuilta löytyvät ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, Joensuun seudun pyöräilykartat, tietoa liikennesäännöistä ja pyöräilyn hyödyistä, huoltovinkkejä sekä paikalliset pyöräliikkeet.

I cycle JNS löytyy myös Facebookista.

Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2025

Pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030 raportti

Pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030 diaesitys

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020

Joensuun keskustan ja Niinivaaran palvelualueiden esteettömyysselvitys 2015