Joensuun seudun yleiskaava 2040, kaavan vaiheet

Kaavan etenemistä kuvaava grafiikka. Juuri nyt kaava on vireilletulovaiheessa. Seuraavat vaiheet ovat: tavoite- ja rakennemallivaihe, luonnosvaihe ja ehdotusvaihe, joiden jälkeen kaava on lainvoimainen.

Joensuun seudun yleiskaava 2040

Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kuntien alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 46 §:n mukainen kuntien yhteinen yleiskaava. Kaava korvaa samalla alueella voimassa olevan Joensuun seudun yleiskaava 2020:n.

Karttakuva valmisteilla olevan yleiskaavan aluerajauksesta. Kaava-alue kattaa Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Outokummun kunnat.

Kaavan käynnistämisestä sekä kaavatyötä ohjaavasta sopimuksesta on kaikkien viiden kunnan kuntien valtuustojen toimesta tehty vuoden 2023 kesän ja syksyn aikana päätökset:

Ajankohtaista

Kaavatyötä ohjaavan toimielimen ensimmäinen kokous on pidetty 11.01.2024. Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

 

Aloitusvaiheen asiakirjat:

Vaikuta nyt! Kaava nähtävänä 25.01.-04.03.2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Osallistuminen, vuorovaikutus ja media

Kyseessä on normaalia kaavahanketta laajempi työ, joten siitä viestitään useammassa paikallisessa lehdessä (Karjalainen, Karjalan Heili, Pielisjokiseutu, Kotiseutu-uutiset, Outokummun Seutu) sekä kaikkien viiden kunnan verkkosivuilla.

Kaavan eri vaiheissa annettavat lausunnot, mielipiteet ja muistutukset lähetetään kirjallisesti osoitteeseen: kirjaamo@joensuu.fi tai postitse osoitteeseen: Kaupunkirakennepalvelut, PL 59, 80101 Joensuu.

 

Tulevia yleisötilaisuuksia

Kaavan OAS-vaiheen yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 21.02.2024 klo 17 alkaen Joensuun pääkirjaston Muikku-salissa (Koskikatu 25, 80110 Joensuu) sekä etänä Microsoft Teamsin välityksellä.

Seuraava yleisötilaisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 

Kaavan tavoiteaikataulu

2024: Vireilletulovaihe

2024: Tavoite- ja rakennemallivaihe

2025: Luonnosvaihe

2026: Ehdotusvaihe

2026: Kaavan hyväksyminen

 

Tutustu selvityksiin

Alle tulee koonti kaavatyötä varten laadituista selvityksistä.

 

Joensuun seudun yleiskaava 2020

Voimassa oleva Joensuun seudun yleiskaava 2020 löytyy täältä.

 

Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta

Kaavan käsittelystä ja hyväksymisestä vastaa kaavatyötä koskevan sopimuksen mukaisesti Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta. Kunkin kunnan valtuusto on nimennyt toimikunnan jäsenet seuraavin päätöksin:

 

Toimikunnassa on yksitoista (11) jäsentä, ja paikkajakauma muodostuu kuntien väkiluvun mukaisesti seuraavalla tavalla:

  • Joensuu viisi (5) paikkaa
  • Kontiolahti kaksi (2) paikkaa
  • Liperi kaksi (2) paikkaa
  • Outokumpu yksi (1) paikka
  • Polvijärvi yksi (1) paikka

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Joensuun kaupungin valitsema jäsen, ja varapuheenjohtajana toimii Kontiolahden kunnan valitsema jäsen.

Toimikunnan kokousten esittelijänä toimii Joensuun seudun yleiskaavan suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja, joka on Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö. Varalla on Liperin kunnan viranhaltija.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Toimielimet, Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta

Joensuun seudun yleiskaavatoimikunnan jäsenet 2024 - 2025

YHTEYSTIEDOT

Joensuu

Patrik Hämäläinen
Maankäytön suunnittelija
Seudun yleiskaavatoimikunnan sihteeri
050 349 4920
patrik.hamalainen@joensuu.fi

 

Kontiolahti

Marja-Liisa Sykkö
Maankäyttöpäällikkö
040 049 1791
marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi

 

Liperi

Jukka Haltilahti
Kaavoituspäällikkö
040 012 152
jukka.haltilahti@liperi.fi

 

Outokumpu

Janne Korpela
Yhdyskuntainsinööri
044 755 9333
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Polvijärvi

Ari Soikkeli
Tekninen johtaja
040 104 6307
ari.soikkeli@polvijarvi.fi

Joensuun seudun yleiskaava 2024, logo

Sivu arviointi ja palaute