Joensuun kaupunki, harjoittelu-, työkokeilu- ja siviilipalveluspaikat

Meillä on noin 150 eri työpaikkaa ja lukuisia työhön tutustumisen mahdollisuuksia. Harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen sekä siviilipalveluksen ja joustavan oppisopimuksen kautta voit tutustua eri aloihimme sekä meihin työnantajana.

Harjoittelupaikat

Kaupunki mahdollistaa työpaikoillaan harjoitteluja, jotka kuuluvat eri alojen opiskelijoiden opintoihin. Harjoittelujen kesto ja sisältövaatimukset määritellään oppilaitosten ja opintosuunnitelmien/tutkintovaatimusten kautta. Oppilaitoskohtaisesti on eroja harjoittelujen kestoissa, harjoitteluiden palkattomuudesta tai palkallisuudesta, ohjauksesta ja muista seikoista. Harjoittelujen toteuttamisessa noudatetaan oppilaitoskohtaisesti vakiintuneita toimintatapoja.

Harjoitteluihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan toimialojen esimiehiin.

Työkokeilupaikat työttömille

Työkokeilu on urasuunnittelua ja työllistymistä edistävä palvelu, joka ei ole työsuhde. Joensuun kaupunki tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia eri ammattialoilla, kuten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä teknisten palveluiden toimialoilla.

Miten edetä?

Selvitä ensin TE-toimistosta, onko sinulla mahdollisuus työkokeiluun. Etsi sen jälkeen sopiva työkokeilun tavoitteitasi tukeva työkokeilupaikka olemalla suoraan yhteydessä työpaikkojemme esimiehiin ja keskustele tarjolla olevien työtehtävien soveltuvuudesta tavoitteisiisi.

Työkokeilusta laaditaan työkokeilusopimus, jonka allekirjoittavat osallistuja, kaupungin työyksikön esimies/hänen edustajansa ja TE-toimisto.

Lisätietoja ja sopimuslomakkeita.

TE-toimiston työkokeilun avulla voi selvittää

  • ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja (esim. ammatillisen koulutuksen puuttuessa tai ammatinvaihtoa/yrittäjyyttä suunniteltaessa) tai
  • mahdollisuuksia palata työmarkkinoille (esim. oman osaamisen ajantasaisuuden selvittämiseksi pitkän työttömyyden tai muun työmarkkinoilta poissaolon jälkeen).

Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia eri ammattialoilla

  • varhaiskasvatus
  • koulutus
  • kulttuuri- ja vapaa-aika sekä
  • tekniset palvelut

Siviilipalveluspaikat

Joensuun kaupunki on rekisteröity yhdeksi siviilipalveluspaikaksi. Siviilipalveluksesi voit suorittaa muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä teknisten palveluiden toimialoilla. Voit tiedustella paikkoja suoraan työpaikoiltamme tai rekrytointipalveluistamme.

Lisätietoa siviilipalveluksesta.

Huomaathan, että siviilipalvelusvelvollinen ei saa olla palvelusaikanaan oman työnantajan palveluksessa eikä palveluspaikassa, johon siviilipalvelusmiehellä on kiinteä yhteys opiskelun, työn tai muun syyn vuoksi. Siviilipalvelukeskus harkitsee kiinteän yhteyden aina tapauskohtaisesti.

Joustava oppisopimus

Kehitämme jatkuvasti oppilaitosyhteistyötä ja haluamme tarjota eri mahdollisuuksia työhön tutustumiseen. Työpaikkamme toimivat työssäoppimispaikkoina muun muassa joustavan oppisopimuksen opiskelijoille. Lue lisää oppisopimuksesta Riverian sivuilta.

Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut

Rantakatu 20, Joensuu
Avoinna arkisin ma–pe klo 9–15

Sivu arviointi ja palaute