Sisältöjulkaisija

angle-left Kaikki mukaan hankkeeseen Hammaslahti – kaikki yhdessä!

Kaikki mukaan hankkeeseen Hammaslahti – kaikki yhdessä!

Hammaslahden seudun kyläyhdistys kutsuu kaikki mukaan hankkeeseen Hammaslahti – kaikki yhdessä!

Hankkeen ensimmäinen konkreettinen osa on Pyhäselän alueen yhteinen digilehti, Pyhäselkäläinen. Toivomme lehteen sisältöä paikallisilta yrittäjiltä, yhdistyksiltä, järjestöiltä, seurakunnalta ja palvelupisteeltä sekä muilta toimijoilta.

Tarkoituksena on saada lehteen laajalti tietoa Pyhäselän alueesta asuinpaikkakuntana, sen ihmisistä, palveluista, toiminnasta ja tapahtumista, sekä tuoda ilmi Pyhäselän houkuttelevuus niin matkailuun kuin asumiseenkin. Lehden tarkoitus on olla ajan tasalla oleva väylä paikallisista, ajankohtaisista asioista Pyhäselän ja lähialueiden ihmisille sekä toimia tutustumisväylänä muille siitä kiinnostuneille, mm. paluumuuttajille.

Ensimmäinen Pyhäselkäläinen ilmestyy 15.6.2020. Lehti on hankkeen ensimmäinen ja hakee vasta muotoaan, mutta nyt kaikki yllä luetellut tahot voivat saada lehteen omaa sisältöä, mm. mainoksia, ilmoituksia tai muuta ajankohtaista asiaa. Ensimmäinen lehti on näkyvillä vuoden loppuun asti ja materiaalien laitto on kaikille maksutonta.

Paikallisten kyläyhdistysten suhteen olemme tehneet linjauksen, että esittelyssä on yksi kyläyhdistys / lehti ja aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä tulee Honkavaaran kyläyhdistys Ry. Toisessa numerossa esittelyssä tulee olemaan Mulo-Niittylahden kyläyhdistys Ry.

Lehti on nähtävillä netissä koko vuoden ja sitä päivitetään neljä kertaa vuodessa. Päivityksen ajankohdasta ilmoitamme etukäteen ja silloin lehden ylläpitäjälle voi lähettää uutta tietoa mm. mainoksiin ja muihin muuttuviin tietoihin. Poikkeuksena tästä aikataulusta on lehteen tulevan tapahtumakalenterin tiedot, niitä päivitellään tarpeen mukaan.

Lehteen tuleva materiaali voi olla valokuvia, juttua, ilmoituksia ja/tai videota. Ensimmäiseen lehteen tulevien materiaalien tulee olla lehden ylläpitäjällä viimeistään 8.6.20 mutta mitä aiemmin niin sen parempi. Lähetetyn materiaalin on oltava mahdollisimman pitkälti julkaisukunnossa mutta pientä ulkoasun säätöä voidaan tarpeen tullen tehdä ylläpitäjän toimesta.

Toivomme mahdollisimman suurta osallistumista, niin saamme lehdestä monipuolisen ja oman näköisemme.

 

Hankkeen tiivistelmä:

Hanke uudistaa kylätoimintaa tuomalla digitaaliset yhteydenpito- ja viestintämenetelmät osaksi kylän arkea. Herätetään henkiin vanhoja perinteitä, pidetään kylämaisema eläväisenä uusilla ja mielenkiintoisilla tapahtumilla, nostetaan esille alueelle ominaisia asioita, sekä tuetaan alueen identiteetin kehittymistä vanhat arvot muistaen mutta rohkeasti uutta kokeillen.
Hanke edistää Joensuun maaseutualueiden markkinointia yhdessä kaupungin kanssa, eri toimintaryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista, se kokoaa toimijoita yhteisten, vetovoimaisten tapahtumien järjestäjiksi ja ottaa moniääniseen suunnitteluun mukaan paitsi eri sukupolvet, myös eri toimialojen edustajat ja julkisen sektorin toimijoita.

Hanke toteutetaan Hammaslahden alueella Joensuussa ajalla 1.3.20 – 31.12.21. Digilehden osalta alue ylettyy koko Pyhäselän alueelle. Hyödynsaajana ovat kaikki seudun yrittäjät, asukkaat ja alueella vierailevat ihmiset. Hammaslahden / Pyhäselän saavutettavuuden ja tunnettavuuden paranemisen myötä hanke edistää alueen yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja luo alueen matkailun kehittymiselle edellytyksiä. Hankkeessa rakentuu uudenlainen markkinoinnin ja yhteistyön malli, jota voivat esimerkkinä hyödyntää myös muut alueet. Hankkeessa tuotetaan Hammaslahden/ Pyhäselän tapahtumia ja Pyhäselkäläinen -digilehteen aineistoa (esim. kylävideot, tarinat, esitteet, yhteisöpalvelut jne.) ympäri vuoden hyödyntäen olevaa infrastruktuuria (hyvä saavutettavuus eri suunnista, tanssilava, tori ja muut soveltuvat tilaratkaisut). Hammaslahteen opastavat tienvarsikyltit laitetaan paikoilleen mm. VT 6 -varteen ja yhdessä rakennettu Hammaslahti- brändi otetaan osaksi markkinointia ja esillä olemista. Kehittämishankkeen oheen tullaan hakemaan investointiosa, jossa rakennetaan kyläntapahtumia varten esiintymislava torille (ajankohta myöhemmin).

 

Ystävällisin terveisin,

Hammaslahden seudun kyläyhdistys Ry

Marko Pitko, puheenjohtaja

Hannu Holopainen, hankevetäjä, (antaa lisätietoja) holopainenhs@outlook.com / 050 522 2835

Sari Pitko, lehden ylläpitäjä sari@saripitko.com / 040 726 3420

Hannes Rossi

ja muut kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet

Pyhäselän palvelupiste

Sivu arviointi ja palaute