Sisältöjulkaisija

angle-left Yt-neuvottelujen käynnistämistä esitetään Joensuun kaupunginhallitukselle

Yt-neuvottelujen käynnistämistä esitetään Joensuun kaupunginhallitukselle

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen esittää kaupunginhallitukselle yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Yhteistoimintaneuvottelu koskee koko henkilöstöä eli noin 2 900 työntekijää.

Ehdotetuilla yt-neuvotteluilla tavoitellaan ensi sijassa pysyviä ja tarvittaessa myös kertaluontoisia säästöjä. Menoja tulee alentaa vuoden 2020 osalta neljä miljoonaa euroa ja vuonna 2021 lisäksi kaksi miljoonaa.

Joensuun kaupungin tämän vuoden talousarvio on 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousennusteen ja vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan tilinpäätösennuste on kuitenkin merkittävästi synkempi. Vuoden 2019 alijäämäksi on arvioitu 9–10 miljoonaa euroa.

Tulosennusteen heikkeneminen johtuu suurelta osin siitä, että verotuloja kertyy vuodelle 2019 huomattavasti arvioitua vähemmän. Lisäksi tilikauden ennustetta heikentää käyttötalousmenojen kasvu.

Vuoden 2020 talousarviota laaditaan parhaillaan. Talouden suunnittelu on osoittautunut erityisen haasteelliseksi siksi, että kaupungin menot kasvavat nopeammin kuin tulot. Verotulot ja valtionosuudet ovat ennusteen mukaan kasvamassa ensi vuodelle noin 4,5 prosentilla. Se ei kuitenkaan riitä tasapainottamaan kaupungin taloutta tämän vuoden heikon tilanteen ja nopeutuneen menokasvun takia.

–  Vuoden 2020 talousarviokehyksessä kunnan rahoitusvastuulla olevia palveluita on tarkasteltu yhdenmukaisesti. Tavoitteena on, että sekä Joensuun kaupungin että Siun soten menojen kasvu pysähtyy. Velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää myös kaupungin investointien priorisointia ja aikataulujen tarkentamista. Investoinnit ovat olleet viime vuosina korkeat ja kaupunki on velkaantunut voimakkaasti, sanoo kaupungin talousjohtaja Satu Huikuri.

Henkilöstömenoja pyritään vähentämään siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen. Henkilötyövuosissa voidaan saavuttaa säästöjä muun muassa tarkoituksenmukaisella työnjaolla, hyödyntämällä eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta sekä järjestelemällä tehtäviä uudelleen. Tavoitteen saavuttamiseksi jouduttaneen henkilöstöä osa-aikaistamaan, irtisanomaan ja myöntämään vapaaehtoisia virka- ja työvapaita.

Kaupungin henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen on tiedottanut asiasta henkilöstölle torstaina iltapäivällä.

– Yt-menettelyllä on monien mielissä synkkä kaiku, mutta nyt haetaan yhteisönä parhaita mahdollisia ratkaisuja tilanteeseemme. Haluan korostaa, että me emme ole eläneet työntekijöinä, työnantajana ja yhteisönä vastuuttomasti. Verokertymien ja valtionosuuksien muutokset vaikuttavat tällä hetkellä laajalti Suomen kuntiin.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 30. päivä syyskuuta. Esityslista on nähtävissä osoitteessa oitteeseen http://webdynasty.jns.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames.