Sisältöjulkaisija

angle-left Vuosi 2024 tuo korotuksia ja muutoksia liikuntapaikkojen maksuihin

Vuosi 2024 tuo korotuksia ja muutoksia liikuntapaikkojen maksuihin

Tulevalle vuodelle Joensuun kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen taksoihin on tulossa noin viiden prosentin korotus. Lisäksi kaikki juniorivuorot muuttuvat maksullisiksi. Maksullisuus koskee salivuorojen ohella myös mm. pallokenttiä ja kaukaloita. Taksakorotukset eivät koske senioripalveluja. 

Uuden hinnaston valmistelussa on huomioitu vuoden 2024 tulotavoitteet, jotka ovat osa suunniteltuja kaupungin talouden sopeuttamistoimia. Hinnastomuutosten arvioidut vaikutukset lisäävät liikuntapalveluiden tulokertymää noin 200 000 euroa vuodessa. Juniorivuorojen maksuttomuudesta luopumisen odotetaan myös tehostavan vuorojen käyttöä. 

Liikuntapalvelujen uusi hinnasto on herättänyt laajaa keskustelua. Vuoden 2024 aikana tullaan perustamaan asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on valmistella esitys mm. eri lajien harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden taksojen määräytymisen perusteista. Jatkossa myös vuosittaisia taksapäätöks tullaan valmistelemaan ko. työryhmässä. Myös urheiluseurat osallistetaan valmisteluun.  

1.1.2024 voimaan astuvat hinnat on koottu Liikuntapalvelujen palvelumaksut, tilavuokrat sekä vuorojakoperusteet 2024 -asiakirjaan. Kyseinen asiakirja on luettavissa liikunnan nettisivuilta osoitteesta www.joensuu.fi/maksut.

Yhteenveto asiakirjaan tehdyistä muutoksista on luettavissa Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksestä 22.11.2021 § 78. Kyseiset päätökset on haettavissa kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.joensuu.fi/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta. 

 
Lisätietoa

Timo Heinonen 
liikuntajohtaja 
timo.heinonen@joensuu.fi 
p. 050 365 4922