KUULUTUKSET

angle-left Vesikkotie 3 asemakaavaluonnos nähtävänä

Vesikkotie 3 asemakaavaluonnos nähtävänä

Vesikkotie 3 asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa palveluasumisen rakentaminen laajentamalla korttelia eteläpuolella olevalle puistoalueelle, muuttamalla tontin käyttötarkoitusta ja määrittämällä rakennusoikeus kerrosluvun mukaisesti. Kaavaratkaisu ei sulje pois tavanomaisen asuinrakentamisen vaihtoehtoa. Kaava-alue sijaitsee Rantakylässä.

Kaavaluonnosta esitellään 2.12.2020 klo 17.30 alkaen etäyleisötilaisuudessa internetissä. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy kaavan verkkosivulta osoitteesta www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto ovat nähtävinä 26.11.–21.12.2020 seuraavissa paikoissa:

Verkkosivuille on avattu Kysy kaavoista -osa, jossa kaavaa koskeva keskustelukenttä on avoinna kaavan nähtävillä pidon ajan (www.joensuu.fi/kysy-kaavoista).

Asiasta voi jättää mielipiteen viimeistään 21.12.2020 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Natalia Musikka, puh 050 471 5701,

natalia.musikka@joensuu.fi.

Joensuu 25.11.2020

Kaupunkirakennepalvelut

SomeShare