Sisältöjulkaisija

angle-left Uusi bioteollisuuslaitos Joensuuhun – Toiminta käynnistyy vuonna 2023

Uusi bioteollisuuslaitos Joensuuhun – Toiminta käynnistyy vuonna 2023

Taalerin sijoituskohde Joensuu Biocoal Oy rakentaa torrefioitua biomassaa valmistavan bioteollisuuslaitoksen Joensuuhun. Torrefioitu biomassa korvaa kivihiilen käyttöä esimerkiksi sementti- ja terästeollisuudessa. Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa.

Bioteollisuuslaitoksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2022 ja sen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 puolivälissä. Biotien alueelle Savon Voima Oyj:n sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille sijoittuvan laitoksen suunniteltu kokonaistuotanto on noin 60 000 tonnia vuodessa.

Tehdas käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa. Raaka-ainetta kuluu vuosittain noin 250 000 kuutiometriä. Torrefioidulle biomassalle on kasvavaa tarvetta sementti- ja terästeollisuudessa, lisäksi biohiilessä nähdään mahdollisuuksia maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

– Investointi luo uusia työpaikkoja Joensuun alueelle ja tukee erinomaisella tavalla kaupungin ilmastostrategiaa ja sen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Samalla se vastaa strategiseen tavoitteeseemme olla maailmanluokan osaaja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä. Taalerin hanke on merkittävä avaus kestävän kehityksen sekä kiertotalouden mukaiselle teolliselle toiminnalle Joensuun seudulla ja se lisää entisestään myös Biotien yritysalueen vetovoimaa, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sanoo.

– Joensuu on erinomainen paikka kehittää bioteollisuuden hanketta. Alueella kehitetään alaan liittyvää verkostoa, yhteiskunnalliset toimijat näkevät bioteollisuuden mahdollisuudet ja yhteistyö esimerkiksi Business Joensuun kanssa on ollut erittäin vahvaa. Tälle hankkeelle erityisen merkityksellisiä ovat myös yhteistyö paikallisen energiayhtiön kanssa sekä erinomainen logistinen sijainti vesiväylän varrella, sanoo Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtaja Tero Saarno.

Tuotekehitystä ja uusia käyttökohteita torrefioidulle biomassalle

Osapuolet ovat jo perustaneet yhteisen biomassanhankintayhtiön tulevan raaka-ainehuollon tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Uutta liiketoimintaa tukemaan on lisäksi muodostettu yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana muun muassa Luonnonvarakeskus Luke, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu Oy sekä Business Joensuu Oy.

Ryhmän tavoitteena on kehittää monipuolisesti biohiileen perustuvaa materiaaliosaamista, tunnistaa torrefioidulle biomassalle ja biohiilelle uusia käyttökohteita ja vauhdittaa tuotekehitystä yrityksissä.

– Bioteollisuuslaitos on avaininvestointi Savon Voiman voimalaitoksen ympärille muodostuvan Biotien alueen kehittämisessä kiertotalouteen perustuvaksi teollisuuspuistoksi. Alue tulee olemaan houkutteleva paikka energiaintensiiviselle jalostukselle, jossa hiilidioksidi ja muut sivutuotteet hyödynnetään raaka-aineina esimerkiksi uusissa vetytalouden prosesseissa, geopolymeerien ja vihreän betonin tuotannossa ja lannoitekäytössä, Business Joensuun toimitusjohtajan sijainen Ari Immonen iloitsee.