Sisältöjulkaisija

angle-left Talouspoliittinen ministerivaliokunta näytti vihreää valoa Itäradalle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta näytti vihreää valoa Itäradalle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 20.1.2021 itäisen Suomen raidelinjauksia. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Porvoo–Kouvola-linjauksen eli Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle oli itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluiden jatkaminen Itäradan Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Porvoo–Kouvola-linjauksen eli Itäradan raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien ja mahdollisesti muiden julkisyhteisöjen kanssa hankeyhtiön perustamiseksi.

Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Itärata-hankkeen suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Valtion rahoitusosuudesta ja määrärahan käyttämisestä hankeyhtiön pääomittamiseen päättäisi kuitenkin eduskunta.

─ Hienoa, että saatiin valtiolta selkeä linjauspäätös ja itäisen Suomen tärkein yhteinen kehittämishanke pääsee nyt etenemään kohti hankeyhtiön perustamista ja suunnittelun aloittamista. Tämä on ollut mahdollista vain suurella yhteisellä itäisen Suomen edunvalvontaponnistuksella, johon ovat osallistuneet suuressa määrin sekä poliittiset päättäjät että kuntien ja kaupunkien sekä maakuntaliittojen johtavat virkamiehet, toteaa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Itärata-linjaus on todettu selvityksissä parhaaksi vaihtoehdoksi uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Sillä saavutetaan suurimmat hyödyt ja se on uusista yhteyksistä selvästi paras vaihtoehto hyöty-kustannussuhteen osalta. Itärata myös nopeuttaisi matka-aikoja laajimmin, sillä se parantaa yhteyksiä sekä Savon- että Karjalan radan osalta kansainvälisiä henkilöjunayhteyksiä unohtamatta. Valmistuessaan Itärata palvelisi pääkaupunkiseutu mukaan lukien lähes kahta miljoonaa ihmistä ja todella laajaa aluetta – puolta Suomea.

─ Tehtiin oikea päätös, joka pohjautuu faktoihin. Itärata ei hankkeena merkitykseltään kalpene muille suurille ratahankkeille. Valtio ottaa itäisen Suomen kehittämisen ja saavutettavuuden parantamisen vakavasti, mikä antaa meille uskoa tulevaisuuteen. Itärata-hanke on avainasemassa koko itäisen Suomen aluekehitykselle lähivuosikymmeninä, näkee Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

─ Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antaisivat uutta nostetta elinkeinoelämälle, mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen päästöjä, täydentää Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan kulkevan Itärata-linjauksen takana on yksimielisenä ja yhtenäisenä rintamana koko itäinen Suomi. Vankka ja laaja tuki Itäradalle tuli esiin, kun 18 kaupunkia ja kuntaa (Kuopio, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Porvoo, Kajaani, Imatra, Iisalmi, Varkaus, Pieksämäki, Siilinjärvi, Suonenjoki, Kitee, Lapinlahti, Parikkala, Mäntyharju ja Taipalsaari) tekivät alkusyksystä 2020 alustavan pääomituspäätöksen Itäradan suunnitteluhankeyhtiöön osallistumisesta. Lisäksi itäisen Suomen maakunnat Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Kainuu ovat Itärata-linjauksen takana.

─ Itärata yhdistäisi Porvoon uutena rautatiekaupunkina rataverkkoon ja toisi sen pendelöijille nopean yhteyden Vantaalle ja Helsinkiin. Seuraavaksi pallo on Liikenne- ja viestintäministeriöllä. Itäratahankkeessa mukana olevien kaupunkien ja kuntien yhteinen tahtotila on, että hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan pikaisella aikataululla, kertoo Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.