Sisältöjulkaisija

angle-left Reijolan alueen koulun suunnittelussa kuullaan myös lapsia ja huoltajia

Reijolan alueen koulun suunnittelussa kuullaan myös lapsia ja huoltajia

Joensuun kaupunki tekee osana Reijolan alueen uuden koulun suunnittelua lapsivaikutusten arviointia. Osana arviointia kaupunki kysyi Reijolan ja Niittylahden lapsilta, huoltajilta sekä koulujen ja päiväkotien kasvatushenkilöstöltä alueen päiväkoti- ja koulujärjestelyistä. Kyselyissä haluttiin kuulla koulun sijoittumisen vaikutuksista lasten hyvinvointiin, kuten esimerkiksi kaverisuhteisiin, koulumatkaan ja oppimiseen.

Kaupunki sai kyselyihin miltei 500 vastausta lapsilta, huoltajilta sekä päiväkotien ja koulujen työyhteisöiltä. Lisäksi jokaisella kuntalaisella oli ja on edelleen mahdollisuus toimittaa oma huomionsa Joensuun kaupungin kirjaamoon. Vastauksia käytetään pohjana asian valmistelussa ja päätöksenteossa.

- Olemme erittäin iloisia vastausten määrästä ja niissä olleista hyvistä huomioista. Aihe herättää tunteita ja vastauksissa esiinnousseet huolet ja ajatukset otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Moni esitetty teema vaatii lisäselvitysten tekemistä, jota moniammatillinen ryhmämme tekee paraikaa. Tietoa kerätään, jotta koulun sijoittumisen eri vaihtoehtojen vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvin tiedossa päätöksiä tehtäessä, toteaa Joensuun kaupungin koordinaattori Hilkka Mäkinen.  

Kyselyt ja tulosten jatkovalmistelu liittyvät lapsivaikutusten arviointiin, joka on tarkoitus ottaa vuonna 2023 systemaattiseen käyttöön Joensuun kaupungin päätöksenteossa. Kaupunki on kouluttanut työntekijöitä ja luottamushenkilö lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa varten viime vuonna. Joensuulle luotua toimintamallia testataan Reijolan kouluun liittyvässä valmistelutyössä.  

- Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoitus on tehdä näkyväksi päätösten vaikutuksia monesta näkökulmasta. Arvioinnissa vaikuttavat lasten oma ääni ja kokemukset, joiden rinnalla käytetään asiantuntijoiden lausuntoja ja tutkimustietoa. Tavoitteena on, että tätä arviointia tehdään jatkossa systemaattisesti, kertoo Mäkinen.

Reijolan koulun sijoittumisesta päätetään myöhemmin keväällä. Joensuun kaupunginhallitus esitti osana talousarviokäsittelyä, että investoinnit käsitellään valtuustokauden strategian puoliväliarvioinnin yhteydessä.    

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.