Sisältöjulkaisija

angle-left Rakennusvalvonta muistuttaa katoille kerääntyvän lumen vaaroista

Rakennusvalvonta muistuttaa katoille kerääntyvän lumen vaaroista

Joensuun kaupungin rakennusvalvonta muistuttaa kiinteistönomistajia tarkkailemaan katoille kerääntyvän lumen määrää. Kiinteistönomistajan vastuulla on arvioida voiko katolle kertyvä lumi ja jää aiheuttaa pudotessaan vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Lunta voi kertyä myös niin paljon, että katto ja rakennus itsessään ovat vaarassa vaurioitua.

Katolta putoavan lumen ja jään aiheuttamista vahingoista vastaa aina kiinteistönomistaja. Asiasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä järjestyslaissa.

– Kiinteistön omistajan on huolehdittava, ettei katolta putoava lumi ja jää aiheuta vaaraa. Vastuu voi toteutua rangaistusvastuuna ja korvausvastuuna. Vahinkojen rahallinen arvo voi olla hyvinkin suuri, puhumattakaan henkilövahingoista, Joensuun kaupungin rakennustarkastaja Jukka Hyttinen kertoo.

Kerrostaloissa vastuu on taloyhtiön hallituksella, ellei vastuuta tarkkailusta ja lumen poistamisesta ole sopimuksella siirretty kiinteistönhoitoyhtiölle.

Joensuussa on vanhemmilla asuinalueilla myös sellaisia omakotitaloja, joiden katoilta lumi ja jää pääsee putoamaan suoraan kadulle tai jalkakäytävälle. Erityisesti näissä kohteissa kiinteistönomistajan on tarkkailtava jatkuvasti lumen kertymistä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin ennen kuin vahinkoja sattuu.

– Tilannetta tulee tarkkailla ja tarvittaessa varoittaa vaarasta, eristää vaarallinen alue tai tiputtaa lumet katolta ennakolta, Hyttinen muistuttaa kaikkia kiinteistönomistajia.

Joensuun rakennusvalvonta tulee muun valvonnan yhteydessä kiinnittämään huomiota sellaisiin rakennuksiin, joiden katoilta lunta ja jäätä voi pudota yleisille kulkuväylille. Tarvittaessa kiinteistöjenomistajia muistutetaan katolta putoavan lumen ja jään aiheuttamasta vaarasta.

Lumimassoista ei ole vielä riskiä rakenteille

Erityisesti suurempien rakennusten, kuten hallien katoille voi kertyä niin paljon lunta, että rakenteiden kestokyky ylittyy. Riskialtteimpia ovat laajarunkoisten rakennusten pitkän jännevälin kattorakenteet, kuten urheiluhallien, suurten kauppaliikkeiden, ratsastusmaneesien ja maatalouden tuotantorakennusten katot.

Joensuun seudulla on tällä hetkellä lunta noin 65 cm ja paino noin 100 kg / m2.

Omakotitalojen katot mitoitetaan nykyisin kestämään Joensuussa 200 kg / m² suuruinen lumikuorma, aiemmin mitoituslumikuorma oli 180 kg / m². Joten rakenteiden kestävyyden kanssa ei vielä tällä hetkellä pitäisi olla ongelmia. Hallien katoilla tuuli saattaa kuitenkin kinostaa tai kasata lumen epätasaisesti, jolloin mitoituskuormat voivat ylittyä.

Lunta poistettaessa on muistettava sekä oma että maassa olevien turvallisuus.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.