Sisältöjulkaisija

angle-left Pyöräkadun rakentaminen jatkuu Kauppakadulla 6.5.

Pyöräkadun rakentaminen jatkuu Kauppakadulla 6.5.

Kaupunki jatkaa pyöräkadun rakentamista Kauppakadulla välillä Malmikatu–Suvantokatu. Työt aloitetaan maanantaina 6. toukokuuta.

Työt alueella jatkuvat kesän yli syksyyn. Pyöräkadun asfalttipinnat levitetään lokakuussa.

Kauppakadun ja Malmikadun risteyksen suljettu ajoneuvoliikenteeltä kuukauden

Työt käynnistyvät maanantaina 6. toukokuuta Kauppakadun–Malmikadun risteysalueelta. Risteys suljetaan ajoneuvoliikenteeltä kokonaan saman viikon aikana.  Risteysalueen rakentaminen kestää arviolta kuukauden, jonka jälkeen liikenne palautuu Malmikadulla kaksisuuntaisena.  

Peruskorjaustöiden aikana ajoneuvoliikenne Kauppakadulla välillä Suvantokatu–Malmikatu toimii yksisuuntaisena pohjoisesta etelään eli Suvantokadulta Malmikadulle päin. Jalankulkijoille järjestetään kulkureitti Kauppakadulla ja kiinteistöille ajo on pääosin sallittua.

Rakennustöistä aiheutuu muun muassa melu- ja pölyhaittoja. Työmaaliikenne lisää alueella raskasta ajoneuvoliikennettä massojen vaihtotyön yhteydessä. Vesihuoltotöiden yhteydessä tehtävistä liitostöistä aiheutuvat katkokset vedenjakelussa pyritään ajoittamaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asukkaille.  Katkoksista tiedotetaan kiinteistöjä erikseen.

Työ jatkaa pyöräkatua

Rakennustyö jatkaa aiempina vuosina rakennettua pyöräkatua kohti Kauppakadun eteläosaa. Pyöräkatu parantaa keskusta-alueen viihtyisyyttä pyöräilyn ja jalankulun esteettömyyttä ja turvallisuutta. Samalla uusitaan kokonaan katurakenteet, vesihuolto sekä katuvalaistus.