KUULUTUKSET

angle-left Puronsuun ja Pataluodonpuiston asemakaavan muutos käynnistyy -

Puronsuun ja Pataluodonpuiston asemakaavan muutos käynnistyy -

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Pielisjoen rantojen virkistyskäytön ja rakentamisen mahdollisuuksia Rantakylän keskeisellä kohdalla Ranta-Mutalantien eteläpuolella likimain liikekeskuksen kohdalla. Rannan läheisyydessä olevien omakotitonttien osalta on painetta kaavoittaa tontit omarantaisiksi. Näiden tonttien kohdalla suuri osa maasta on yksityisessä omistuksessa. Muilla ranta-alueilla tutkitaan virkistyskäyttöä ja tärkeitä virkistysreittejä, Puronsuunkadun päätteenä olevalla alueella uutta kerrostalorakentamista ja Kuikankadun varressa pientalorakentamista.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.2.–15.3.2021 seuraavissa paikoissa:

Kysy kaavasta -keskustelusivu on osoitteessa www.joensuu.fi/kysy-kaavoista.

Voit jättää asiasta mielipiteen viimeistään 15.3.2021 osoitteeseen kirjaamo@joensuu.fi tai Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Päivi Mujunen, puh. 050 448 1365, paivi.mujunen@joensuu.fi.

17.2.2021

SomeShare