KUULUTUKSET

angle-left Pappilantien asemakaavaluonnos valmistui

Pappilantien asemakaavaluonnos valmistui

Suunnittelualue sijaitsee Karsikossa Kettuvaarantien varrella Imatrantien (vt6/vt9) liittymän läheisyydessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Pielisjoen koulun tontin (Pappilantie 2) ja rakentamattoman tontin (Kettuvaarantie 23) rakentamisen määräyksiä. Kaavamuutosalueeseen kuului alustavasti myös ympäröiviä virkistysalueita Pielisjoen rantaan saakka sekä Karsikon pappila (Pappilantie 4), jonka omistaja kuitenkin vetäytyi kaavahankkeesta. Puistoalue on rajattu pääosin pois kaava-alueesta.

Kaavaluonnosta esitellään keskiviikkona 16.12.2020 klo 18.00 alkaen etäyleisötilaisuudessa internetissä. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy kaavan verkkosivulta osoitteesta www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto ovat nähtävinä 10.12.2020 – 11.1.2021 seuraavissa paikoissa:

Verkkosivuille on avattu Kysy kaavoista -osa, jossa kaavaa koskeva keskustelukenttä on avoinna kaavan nähtävillä pidon ajan (www.joensuu.fi/kysy-kaavoista).

Asiasta voi jättää mielipiteen viimeistään 11.1.2021 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Kaupunkirakennepalvelujen asiakaspalvelut ovat suljettuina 28.12.2020 –1.1.2021.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen, puh. 050 315 6623, simo.vaskonen@joensuu.fi tai vs. kaavoituspäällikkö Juha Pasma, puh. 050 367 5153, juha.pasma@joensuu.fi.

Joensuu 9.12.2020

Kaupunkirakennepalvelut

SomeShare