Sisältöjulkaisija

angle-left Opiskelijat viihtyvät Joensuussa

Opiskelijat viihtyvät Joensuussa

Joensuun kaupunki toteutti lokakuussa kyselyn, jossa selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä Joensuusta opiskelijakaupunkina. Kyselyyn vastasi 2265 opiskelijaa kaupungin eri oppilaitoksista korkeakouluista lukioihin.

Kyselyn lisäksi järjestettiin neljä työpajaa, joissa ideoitiin uutta ja testattiin kyselyssä esiin nousseita ideoita. Kysely ja työpajat toteutettiin osana Opiskelijakaupunki Joensuu –ohjelmaa, jonka on määrä valmistua alkuvuonna 2023. 

Kyselyn tulokset osoittavat, että opiskelijat viihtyvät hyvin Joensuussa. Kyselyyn vastanneista opiskelijoita 96 % voisi suositella tai on jo suositellut Joensuuta opiskelijakaupunkina tutuilleen. Kouluarvosanaksi vastaajat antoivat opiskelijakaupunki Joensuulle 8,38.

Joensuun tärkeimmiksi piirteiksi nousivat turvallisuuden tunne, asumisen kustannukset sekä kaupungin ilmapiiri.

Kritiikkiä opiskelijoiden keskuudessa herättää erityisesti asuminen ja työmahdollisuudet. Kolme tärkeintä kehityskohdetta ovat kyselyn perusteella vuokra- ja opiskelija-asuntojen määrä ja saatavuus, työllistymismahdollisuudet yrityksissä sekä laadukkaat ja monipuoliset opiskelijatapahtumat.

Varsinkin korkeakouluopiskelijat kokevat työnsaannin esteeksi Joensuuhun jäämiselle opintojen jälkeen.  Valmistuvat suuntaavat katseensa usein muille paikkakunnille tai ulkomaille oman alan työpaikkojen perässä.

– Joensuuhun ja lähialueille työllistyminen näyttää kiinnostavan niin kansainvälisiä kuin suomalaisiakin opiskelijoita, mikä on positiivinen juttu. Tuloksista kuitenkin selviää, että meillä on vielä tekemistä, että saadaan rakennettua jo opintojen aikana tukevampia suhteita yrityksiin ja muihin potentiaalisiin työllistäjiin, toteaa Opiskelijakaupunki Joensuu –ohjelman koordinaattori Tiia Turunen.

Kasvatus, opetus ja opiskelu kuuluvat Joensuun kaupungin strategisiin painopisteisiin. Strategian toimenpiteet määritellään kyselyn ja työpajojen tulosten perusteella.

– Esille nousseiden vahvuuksien ja tunnistettujen kehitystarpeiden pohjalta laadimme alkuvuoden aikana Opiskelijakaupunki Joensuu -ohjelman, jonka toteuttamisen myötä Joensuusta muodostuu entistäkin parempi opiskelijakaupunki, toteaa Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Kyselyn ja työpajojen tuloksiin voi tutustua täällä.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.