Sisältöjulkaisija

angle-left Kyselystä linjoja Niittylahdenrannan kehittämiseen

Kyselystä linjoja Niittylahdenrannan kehittämiseen

Joensuun kaupunki teki Niittylahdenrannan puisto- ja virkistysalueiden käytöstä kesän 2020 aikana asukas- ja käyttäjäkyselyn. Kyselyllä haluttiin saada tietoon millaisella käytöllä alueen puistot, leikin ja liikunnan paikat sekä reitit alueella ovat. Kyselyssä sai jättää myös mielipiteitä nykyisistä toiminnoista sekä kertoa kehittämistoiveita. Vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan 198 kappaletta.

Niittylahdenrantaa käytetään aktiivisimmin päivittäiseen ulkoiluun puistoreiteillä, uimiseen ja muuhun rannalla oloon kesäisin sekä eritoten 16-34-vuotiaiden keskuudessa frisbeegolfin pelaamiseen.

Toiveissa eniten mainintoja saivat pururadan ja hiihtolatujen kehittäminen. Lisäksi Niittylahdenrannan kentän jäädytystä sekä ulkokuntosalia toivottiin runsaasti. Frisbeegolfrata on koettu hyväksi ja viihtyisäksi, mutta myös muutamia kehityskohteita nähtiin, esimerkiksi väylien siistimistä ja rannalla ajon kieltämistä toivottiin palautteissa.

– Niittylahdessa on päästy jo parantamaan alueen ulkoilureittejä asukasyhdistyksen aiempien toiveiden pohjalta. Levensimme lähiviheralueiden polkuja uusien katujen rakentamisesta saaduilla puhtailla ylijäämämailla ja paransimme uimarannan varustusta uusimalla uimakopit, kertoo puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Kyselyn vastausten perusteella uimaranta-alueen turvallisuutta on parannettu asentamalla ajonestoportit pysäköintialueiden ja rannan väliin. Näin saadaan ranta-alue jatkossa pidettyä autovapaana alueena ja autot niille varatuilla pysäköintialueilla Puutarhurinpolun päässä ja Vallesmannintien varressa.

– Kyselyssä kovasti toivotut valaistuksen lisäykset ulkoilureiteille joudumme tässä vaiheessa laittamaan tulevaisuuden toiveisiin, mutta toinen kovasti toivottu asia, eli pelikentän jäädyttäminen on ottanut uuden harppauksen eteen päin. Kentän oheen on rakennettu vesipiste, mikä helpottaa luisteluolosuhteiden luomista. Liikuntapalvelut selvittää parhaillaan kentän ylläpidollista toimintamallia ja tavoitteena on saada jää jo tälle talvelle. Uusi latulinjaus mahdollistaa aiempaa turvallisemmat hiihto-olosuhteet, joiden ylläpidon yksityiskohdat ovat myös selvityksessä, Lamminsalo summaa.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.