Sisältöjulkaisija

angle-left Kysely avoimista viheralueista ja luonnon monimuotoisuudesta

Kysely avoimista viheralueista ja luonnon monimuotoisuudesta

Joensuun kaupunki haluaa selvittää asukkaiden innokkuutta ylläpitää tai parantaa luonnon monimuotoisuutta muun muassa pihoillaan ja parvekkeillaan. Tarkastelussa ovat etenkin avoimet viheralueet, kuten nurmikot ja niityt kaupunkiympäristössä ja taajamissa.

Kyselyyn voit vastata tästä linkistä: Avoimet alueet, luonnon monimuotoisuuskysely Joensuu

Avoimien viheralueiden luonnon monimuotoisuus liittyy muun muassa entisaikojen laidunnuksesta ja niitosta riippuvaisiin eliölajeihin – eläimiin, kasveihin, pörriäisiin, perhosiin ja myös maan matosiin ja kaikenlaisiin sieniin ja mikro-organismeihin.

Kaupunkiympäristössä yksityiset pihat ja ulkotilat liittyvät muun muassa kaupungin ylläpitämien viheralueiden verkostoihin ja käytäviin ja ovat sitä kautta suoraan yhteydessä koko kaupungin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja parantamiseen. Pienetkin teot voivat olla merkityksellisiä.

Kysely on osa Paula Lamminsalon Hämeen ammattikorkeakouluun tehtävää YAMK-opinnäytetyötä Joensuun avoimien viheralueiden luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyn alussa kysytään taustatietoja, joiden avulla tehdään opinnäytetyöhön liittyvää tulosten tilastollista käsittelyä. Kerättyjä tietoja ei yksilöidä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia ja se on auki 5.8.2022 asti.

Lisätietoja kyselystä saa sähköpostilla paula.lamminsalo@student.hamk.fi

 

Joensuun kaupunki on sitoutunut osaltaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon ja lisäämiseen. Työ on jatkuvaa. Työtä ohjaa esimerkiksi vuonna 2018 päivitetty metsänhoidon linjaus ja vuonna 2020 hyväksytyt Luonnon monimuotoisuuden huomioimisen toimintalinjaus ja vieraslajilinjaus. 

Lue lisää luonnon monimuotoisuustoimista Joensuun kaupungin ilmastovahdin sivuilta täältä

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.