Sisältöjulkaisija

angle-left Kuhasalontien rakentaminen käynnistyy huhtikuussa

Kuhasalontien rakentaminen käynnistyy huhtikuussa

Joensuun taajama-alueella sijaitseva Kuhasalontie on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Hankkeessa uusitaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta tarvittavine tierakenteineen.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan uusi Kuhasalontien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä Tapionkadun liittymän länsipuolelle, uusitaan valaistusta ja päällystystä sekä rakennetaan melusuojauksia. Rakentaminen käynnistyy huhtikuun alussa nykyisen sillan purkamisella. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on lokakuun 2019 lopussa.

Hanke toteutetaan Väylän, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii Kreate oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,1 M euroa.

Kuhasalontie suljetaan liikenteeltä rakentamisen ajaksi

Kuhasalontie on suljettu liikenteeltä 8.4.2019 alkaen välillä Vehkataival–Näädänkatu. Tänä aikana sekä maantieliikenne että kevyt liikenne ohjataan kiertoteille.

Kuhasalontien liikenne ohjataan kiertoreiteille rakentamisen ajaksi ja bussilinjat muuttuvat. Maantieliikenteen ja kevyen liikenteen kiertoreiteistä tiedotetaan viikon 12 lopussa, kuten myös muuttuneesta bussilinjasta ja erikoiskuljetusten korvaavista reiteistä.

Poikkeusreittien kartat julkaistaan tiedottamisen yhteydessä myös hankkeen kotisivuilla osoitteessa www.vayla.fi/mt-5013-kuhasalontie ja hankkeen Facebook-sivuilla.

Puuston poisto viikolla 12

Ennen varsinaista rakennusurakkaa urakka-alueelta poistetaan puustoa. Puuston poisto käynnistyy viikolla 12 ja jatkuu maaliskuun loppuun saakka. Raivaustyöt aiheuttavat pientä meluhaittaa, puiden varastointia ja -kuljetuksia alueella.

Lue hankkeesta lisää Väylä-viraston verkkosivuilta.