Sisältöjulkaisija

angle-left Kuhasalon virkistysalueen rakennustyöt käynnistyivät

Kuhasalon virkistysalueen rakennustyöt käynnistyivät

Kuhasalon suositun virkistysalueen parannusprojekti on käynnistynyt valmistelevilla töillä ja puiden kaadoilla.

Varsinaiset rakennustyötkin aloitettiin huhtikuun lopussa ensimmäisestä reitistä, joka on lähtöpaikalta etelään sijoittuva esteetön, rannan puoleinen reitti.

Rannalle rakennetaan samalla kolme tulipaikkaa, inva-mitoitettu käymälä ja alue eväiden syöntiin. Yhteensä tulipaikkoja tulee Kuhasaloon kuusi.

Reittien jälkeen työt siirtyvät lähtöpaikan, pysäköintialueen ja tien parantamiseen. Lähtöpaikan rakennussuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja lähtöpaikan ympäristöön ilmestyneet kepit ovat suunnitteluun liittyviä aluemerkkejä.

Lähtöpaikka, tulipaikat ja reitit valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Pysäköintialueen ja tien osalta työt voivat jatkua vielä ensi vuonna.

Myös Kalmoniemeen rakennetaan kolme yleistä tulipaikkaa, joista ainakin yksi tulee helpon esteettömän reitin varrelle. Esteettömille tulipaikoille asennetaan huuvalliset grillit, joiden tulipesän korkeus on noin 80 cm, sekä selkänojalliset kiinteät istuimet.

Osa reiteistä on vaativia esteettömiä reittejä, mutta etenkin rantaan vievät reittien osuudet rakennetaan helpoiksi esteettömiksi reiteiksi. Yhteensä esteettömiä kulkureittejä tulee noin 2,5 km. Alueelle jätetään myös siellä jo olevaa polkuverkostoa nykyiseen tilaansa. Lisäksi alueen hoitoa, esimerkiksi puuhuoltoa, on tarkoitus parantaa.

Rakennettavilta reiteiltä on poistettu väylillä olevia puita, sekä vaarallisia huonokuntoisia puita väylien välittömästä läheisyydestä. Kaadettavat puut on katselmoitu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa ja jo aiemmin on sovittu, että isommat puut jätetään alueelle lahopuiksi.

Myös Pohjois-Karjalan museon arkeologin kanssa pidettiin maastokatselmus, jossa sovittiin muun muassa rakentamistapa etenkin arkeologisesti arvokkaalla vanhan kalmiston ja luostarin alueella Kalmoniemen puolella.

– Muistutamme Kuhasalon alueella liikkuvia, että siellä tehdään nyt rakennustöitä, ja alueelle saapuvien tulee olla varovaisia. Koneiden läheisyyteen ja työn alla olevalle reitin osalle ei saa mennä, sanoo puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Kuhasalon kunnostusprojektissa parannetaan alueen varustusta ja palveluja vahvistamalla reittejä, rakentamalla tulipaikkoja, rakentamalla inva-mitoitettuja käymälöitä, uusimalla alueen opastusta ja lisäämällä lähtöpaikalle jätekeräystä ja pysäköintipaikkoja niin autoille kuin pyörille.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 300 000 euroa. Projektille on saatu 150 000 euroa koronakriisin vaikutusten lieventämiseen tarkoitettua valtionavustusta, joka on kohdistettu kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen.