Sisältöjulkaisija

angle-left Kuhasalon virkistysalueen parannusprojekti etenee – kaupunkilaisten kiinnostus suurta

Kuhasalon virkistysalueen parannusprojekti etenee

Kuhasalon suositun virkistysalueen parannusprojekti otti tällä viikolla askeleen eteenpäin, kun projektille haettu maisematyölupa ratkaistiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

Projektille on myös juuri myönnetty 150 000 euroa valtion koronakriisin vaikutusten lieventämiseen tarkoitettua avustusta. Se oli kohdistettu nimenomaan kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Koko Kuhasalon kunnostuksen budjetti on 300 000 euroa.

Lupaprosessin aikana suunnitelmaluonnoksesta käytiin laajaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Sitä esiteltiin kaupungin yhteistyöfoorumeille nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle sekä suunnittelun muutoksista järjestettiin keskustelutilaisuus myös Joensuun seudun luonnonystävät ry:n kanssa.

– Tieto maisematyöluvan hakemisesta Kuhasalon alueelle sai monet aluksi haukkomaan henkeään. Ihmisillä oli huolena, että alue muuttuisi liikaa. Suunnitelmaluonnoksessa mainitut esteettömät reitit, olemassa olevien reittien leventämiset ja rakentamisen vaikutukset olevaan ympäristöön korostuivat myös maisematyölupahakemukseen tulleissa huomautuksissa, kertoo puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Virallisten maisematyölupaan liittyvien huomautusten lisäksi suunnitelmasta saatiin lausunnot kaupungin yhteistyöfoorumeilta, ELY-keskukselta ja vastuulliselta museoviranomaiselta. Palautetta tuli paljon myös kaupungin someen, palautejärjestelmään ja sähköposteihin; toiset puolesta, toiset vastaan.

– Alueen suosio, luonnonympäristö ja toisaalta myös kohennuksen tarve oli huomioitu lähes joka viestissä. Kaikille avoimet käymälät ja helppokulkuiset, ei liian leveät reitit ja reitit etenkin tulipaikoille korostuivat monessa alueen kohennusta koskevassa toiveessa, kertoo Lamminsalo.

Alueen parannustoimenpiteet perustuvat alueelle yleiskaavan mukaisesti tehtyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Nyt tehdyssä suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen palvelujen tason parantamiseen, esteettömyyteen ja lisääntyneistä käyttäjämääristä johtuvaan maaston ja luonnon kulumisten estämiseen tai hidastamiseen. Suunnitelmassa on pyritty ohjaamaan osaa liikkumista rakennetulle, paremmin kulutusta kestävälle reitille. Alueelle jää jatkossakin useita polkuja, joita ei ole tarkoitus muuttaa.

Luonnoksesta suunnitelmaksi

Huomautuksista, keskusteluista ja esittelyistä poiki muun muassa tarkennuksia suunnitelmaluonnokseen, reittien leveyteen ja sopimus yhteistyön jatkumisesta esimerkiksi vammaisneuvoston kanssa kokemusasiantuntijakävelyjen merkeissä.

Rakennettavien esteettömien reittien leveyksiä on kavennettu ja reitin linjaamisessa ja rakentamisessa on korostettu ympäristön ja alueen erityispiirteiden huomioimista.

– Etsimme sitä kompromissia, millä saisimme suositun virkistysalueen esteettömyyttä parannettua, sen kulumista kuriin ja helpotettua tulevaa alueen hoitoa ilman nykyisen ympäristön liiallista muokkausta, kertoo Lamminsalo.

Viherrakennusporukan toivotaan pääsevän aloittamaan alueen parannustyöt alustavilla töillä huhtikuussa ennen lintujen pääasiallisen pesimäkauden alkamista. Ensin alueella pidetään tarkentava katselmus, jossa kestävämmäksi tehtävän reitin linjaukset, ohituspaikat ja harkitut puiden poistot käydään ELY-keskuksen kanssa vielä yksityiskohtaisesti läpi. Mahdolliset lahot tai isot puut pyritään jättämään alueelle lahopuuksi.

– Kiitokset aktiivisille kaupunkilaisille, yhdistyksille ja kaupungin yhteistyöfoorumeiden jäsenille kaikesta saamastamme palautteesta ja ehdotuksista. Niillä näkemyksillä on merkitystä meille monelle niin tärkeän Kuhasalon remontissa, Lamminsalo sanoo.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.