Sisältöjulkaisija

angle-left Kokoontumisten rajoitukset lievenivät Joensuussa

Kokoontumisten rajoitukset lievenivät Joensuussa

Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti 2. helmikuuta yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten lieventämisestä. Joensuussakin voi sisätiloissa tällä hetkellä ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Sisätiloissa järjestettävistä tilaisuuksista, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia: näissä yleisötilaisuuksissa osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Ulkona järjestettäviin yleisötapahtumiin ei ole enää voimassa olevia rajoituksia eli ne poistuvat kokonaan.

Edelleen voimassa on yleiset hygienia- ja terveysturvallisuusohjeet, tapahtumajärjestäjän on varmistettava, ettei osallistujille synny lähikontaktia. Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Tapahtumien terveysturvallisuusohjeet ja pohja terveysturvallisuussuunnitelman tekoon löytyvät Joensuu events –nettisivuilta www.joensuuevents.fi/terveysturvallisuus

Väljempien rajoitusten myötä jokaisen toiminnanharjoittajan vastuu tapahtumien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu. Tapahtumajärjestäjät kylläkin kautta maan ovat olleet hyvin vastuullisia ja soveltaneet määräyksiä säntillisesti pitäen näin tapahtumat turvallisina. Asiakkaillakin on oma vastuunsa pitää huolta esimerkiksi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. On ilahduttavaa, että ala näyttää jälleen avautuvan pitkäkestoisten sulkutoimien jälkeen, kertoo Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia ei Joensuussa enää ole. Harrastusten järjestäjillä on vastuu toiminnan terveysturvallisista järjestelyistä. Ottelut ja muut urheilutapahtumat tulee järjestää yleisötilaisuuksien ohjeita noudattaen. Joensuun kaupunki poistaa lisäksi suosituksen, että harrastuksien vuoksi ei tule matkustaa Siun Soten alueen ulkopuolelle.

– Rajoitusten purkaminen on positiivinen signaali ja toivomme, että harrastustoiminta elpyy nopeasti ja harrastajamäärät palautuvat mahdollisimman nopeasti entiselleen. Aktiivinen harrastustoiminta on tärkeä kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä tekijä kaikenikäisille kaupunkilaisille, kertoo Joensuun kaupungin kehittämisjohtaja Jani Kaasinen.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.