Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunki helpottaa tapahtumajärjestäjien työtä ja julkaisi terveysturvallisuussuunnitelman ohjeet

Kaupunki helpottaa tapahtumajärjestäjien työtä ja julkaisi terveysturvallisuussuunnitelman ohjeet

Joensuun kaupunki on julkaissut tapahtumajärjestäjille ohjeet ja terveysturvallisuussuunnitelmalomakkeen joensuuevents.fi -verkkosivuilla. Kaupunki haluaa mahdollistaa terveysturvallisten tapahtumien järjestämisen lomakkeen ja ohjeistuksen avulla ja siten tukea tapahtumanjärjestäjiä tärkeässä tehtävässään. Lomaketta täydentää verkkosivuille tehty kooste tämän hetken toimintamalleista ja linkitykset ajankohtaisiin ohjeistuksiin.

– Tapahtumanjärjestäjällä on tietenkin vastuu toiminnan järjestämisestä turvallisesti, mutta olemme halunneet helpottaa tätä työtä. Lisäksi viranomaiset tulevat erittäin todennäköisesti jatkossa vaatimaan terveysturvallisuussuunnitelman, joten tällä helpotamme kaikkien osapuolien työtä, kun tiedot saadaan saman mallin mukaisesti, kertoo Joensuun kaupungin turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen.

– Pienissä tapahtumissa riittää, että huolehditaan terveysturvallisuusasiat eikä kirjallista terveysturvallisuussuunnitelmaa ole pakollista laatia. Silti suosittelemme vahvasti, että kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma laaditaan osana muita tapahtuman turvallisuusasioita ja järjestelyistä kerrotaan osallistujille, esiintyjille, työntekijöille ja vapaaehtoisille, taustoittaa Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Globaalin koronapandemian tuomien kokoontumisrajoitusten myötä tapahtumajärjestäjiltä edellytetään entistä enemmän turvallisuusasioiden huomioimista ja terveysturvallisuuden varmistamista. Voimassa oleva tartuntatautilaki edellyttää, että tapahtumajärjestäjä varmistaa terveysturvallisuuden toteutumisen tapahtumissa. Yhteistyössä luotu terveysturvallisuussuunnitelman pohja on tehty helpottamaan tapahtumanjärjestäjän taakkaa ja sen laadintaan ovat osallistuneet Siun soten, Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon, aluehallintoviraston, poliisin ja Joensuun kaupungin asiantuntijat.

Globaalin koronapandemian aikana on korostunut tautitilanteen nopea muuttuminen. Terveysturvallisuuden huomioiminen tapahtuman suunnittelun alusta alkaen mahdollistaa reagoinnin muuttuneeseen tilanteeseen.

– On siis paras luoda etukäteen toimintamalleja, jotka mahdollistavat tapahtuman järjestämisen vaikka terveysturvallisuustilanne muuttuisi. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on myös mahdollisuus pienentää mahdollisia vahinkoja. Taloudellinen riski voidaan hahmottaa paremmin, kun haarukoidaan eri tilanteiden erilaisia osallistujamääriä ja toiminnalliseen riskiin kuuluvat muun muassa järjestäjien sairastumisen vaikutuksen arviointi tai epidemiaryppään jäljitystyöhön osallistuminen. Maineriskiä pystytään hallitsemaan, kun on osoitettavissa, että järjestelyt ovat olleet asianmukaiset ja muuttuviin tilanteisiin on varauduttu, ohjeistaa turvallisuuspäällikkö Leinonen.

 

Lisätietoa verkossa: https://www.joensuuevents.fi/terveysturvallisuus

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.