Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupungin jatkuvana tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Kaupungin jatkuvana tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Kuluvalla viikolla vietetään Pohjois-Karjala Pride -viikkoa. Pride-viikko on ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoituksena on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Joensuun kaupunki on osallistunut Pride-viikon toimintaan kolmena vuonna. Tällä kertaa kaupunki järjesti Pride-viikolla koulutuksia henkilöstölle syrjinnästä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Kukaan meistä ei saisi kokea syrjintää taustansa takia. Tähän velvoittaa myös yhdenvertaisuuslaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja rikoslaki. Joensuussa jokainen voi ja saa olla oma itsensä tuntematta itseään turvattomaksi. Meidän kaupunkilaisten ja toimijoiden niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla on muistettava, että huomioimme työssämme tasapuolisen kohtelun.

Joensuun kaupunki ottaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoon liittyvät teemat vakavasti. Työnantajana haluamme taata luottamuksellisen sekä kaikki huomioivan työilmapiirin, jossa kuka tahansa taustastaan, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta kokee työn tekemisen työyhteisössään turvalliseksi. Vielä kuluvan vuoden aikana päivitetään kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjänä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemat ovat keskeisiä. Oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Yhdenvertaisuus ja sukupuolisensitiivisyys huomioidaan myös Joensuun seudun globaalikasvatussuunnitelmassa, jossa laaditaan koulukohtaiset suunnitelmat. Joensuu on myös juuri aloittanut toiminnan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jossa keskeistä ovat lapsen oikeudet, muun muassa syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus.

Joensuu tunnetaan kansainvälisenä koulutuskaupunkina, jossa asuu ja vierailee ihmisiä lukuisista eri taustoista ja kulttuureista. Moniarvoisuus ja kansainvälisyys on tänä päivänä meille normaalia arkea. Pride-viikon aikana Joensuun kaupunki onkin tuonut esille, että Pride-viikko on meillä normiviikko. Viikko on arkinen ja tavanomainen, mutta toisaalta Pride-viikolla haluamme kaikkien kiinnittävän huomiota yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvon normeihin. Haluamme myös herättää kaupunkilaisia pohtimaan niitä sosiaalisia normeja, jotka rajoittavat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.

Meillä kaupunkina on erityinen velvollisuus muistaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä puuttua epäasialliseen käytökseen, syrjintään ja rasismiin. Aika ajoin nousee esille 1990-luvun tapahtumat Joensuussa, jotka jättivät pitkäaikaisen leiman rasismista. Menneisyydestä pitää oppia ja olemme kaupunkina pyrkineet puuttumaan nopeasti rasismiin ja turvattomuuden tunteeseen. Rasisminvastainen työ on huomioitu kaupungin tavoitteissa, turvallisuussuunnitelmassa ja kotouttamisohjelmassa. Meillä on myös tavoitteena kouluttaa koko henkilöstö rasisminvastaiseen työhön. Rasisminvastaisen työn on oltava jatkuvaa.

Haluamme toivottaa kaikille hyvää Pohjois-Karjala Pride -viikkoa. Pidetään Joensuu yhdenvertaisena ja turvallisena aivan kaikille.


 
Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa, jossa todetaan, että ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa. Lisäksi rangaistus syrjinnästä, työsyrjinnästä ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetään rikoslaissa.

 

Pride-viikko on normiviikko

Pohjois Karjala Pride-viikon kuvituskuva

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.