KUULUTUKSET

angle-left Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueen tarkistaminen

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueen tarkistaminen

Joensuun kaupunki valmistelee päätöstä Joensuun Veden toiminta-alueen tarkistamiseksi koko Joensuun kaupungin alueella. Liikelaitoksen johtokunta esittää muutoksia Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueeseen. Esitetyt muutokset koskevat sekä vesi- että jätevesihuoltoverkostoa. Joensuun Vesi on Joensuun kaupungin liikelaitos ja vesihuoltolain (119/2001) tarkoittama vesihuoltolaitos.

Toiminta-alueen hyväksymispäätös velvoittaa vesihuoltolaitoksen järjestämään alueen kiinteistöille vesihuollon ja alueen kiinteistöt liittymään vesihuoltolaitoksen verkkoon. Lisätietoa velvoitteista on saatavissa mm. vesihuoltolaista (www.finlex.fi) ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelulta (https://www.joensuu.fi/ymparistonsuojelun-luvat-ja-ilmoitukset).

Toiminta-alueita koskeviin karttoihin voi tutustua internetissä osoitteessa: joensuunvesi.fi

Alueiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 24.01.2022, sähköpostilla kirjaamo@joensuu.fi tai postitse osoitteeseen: Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja asiasta antaa toimistoinsinööri Kimmo Kaukoranta, Joensuun Vesi, sähköposti kimmo.kaukoranta@joensuu.fi, puh. 050 512 5392.

Joensuussa 15.12.2021

SomeShare