Sisältöjulkaisija

angle-left Seuraa Joensuun ilmastotoimien etenemistä Ilmastovahdin avulla

Seuraa Joensuun ilmastotoimien etenemistä Ilmastovahdin avulla

Ilmastovahdin kautta kuka tahansa voi tarkastella toimenpiteitä, joita Joensuun kaupunki toteuttaa ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi, ja seurata miten kaupunki etenee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Joensuun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraalius saavutetaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan. Joensuun ilmastovahti seuraa kaupungin ilmastotavoitteiden ja -toimenpiteiden etenemistä.

Ilmastovahdin kautta kuka tahansa voi tarkastella toimenpiteitä, joita Joensuun kaupunki toteuttaa ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi, ja seurata miten kaupunki etenee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Ilmastovahti myös kertoo, kuinka paljon eri toimenpiteillä on mahdollista laskennallisesti saavuttaa päästövähennyksiä ja esittää toimenpiteille lasketut kustannusarviot sekä arviot toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta.

Ilmastovahdin toimenpiteet edustavat kaupungin ilmasto-ohjelmassa määriteltyjä tavoitteita. Kaupungin ilmastotoimet koskevat mm. Joensuun päästöjen hillintää ja seurantaa, energiantuotantoa ja energiatehokkuutta; liikennettä ja liikkumista; kestävää kulutusta ja kiertotaloutta; ilmastotyön viestintää, resursseja, hankkeita ja verkostoja; sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

– Ilmastovahti tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden seurata kaupungin ilmastotyön etenemistä. Ilmastovahdin avulla kaupungin ilmastotoimista ja niiden vaikutuksista viestitään avoimesti kuntalaisille, päättäjille ja muille toimijoille, kertoo Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Ilmastovahtia kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Ilmastovahti-sivuston kokosi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Joensuun kaupungin rahoittama Ilmastokorttelit-hanke. Teknisestä toteutuksesta vastasi Meidän IT ja Talous Oy.

Tutustu Joensuun ilmastovahtiin

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.