Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuulla tavoitteena monimuotoinen arki – tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistamaan henkilöstön osaamista

Joensuulla tavoitteena monimuotoinen arki – tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistamaan henkilöstön osaamista

Joensuun kaupungin halutaan olevan kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ja noiden teemojen edistäminen on kaupungin jatkuva tehtävä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat myös osa Joensuun kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Tavoitteen toteutumiseksi kaupungille on tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa painotetaan etenkin monimuotoista arkea ja osallisuutta.

– Tietoisuus ihmisten moninaisista identiteeteistä ja niihin liittyvistä herkkyyksistä ja alttiudesta muun muassa syrjintään on edellytys aidosti tasa-arvoiseen kohteluun. Näin myös kaupungin kaltaiselle toimijalle. Haluamme olla kaikille joensuulaisille yhtä turvallinen ja syrjinnästä vapaa kaupunki. Jotta tämä varmistuu, myös henkilöstömme koulutus ja aiheen pitäminen keskustelussa on oleellista, sanoo kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

– Monimuotoisessa arjessa kohtaavat erilaiset ihmiset ja erilaiset ajatukset. Niille halutaan Joensuussa olla aktiivisesti avoimia. Arjen monimuotoisuus kytkeytyy myös siihen, että kaikki ihmiset ja ihmisryhmät kohdataan yhdenvertaisina, Pyykkönen jatkaa.

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan teemaan liittyvät tavoitteet ja nykytilannetta Joensuussa eri ihmisryhmien kohdalla. Suunnitelma listaa myös kehittämisen kohteet ja tulevaisuuden haasteet. Toimenpiteet taas kirjataan erilliseen toimenpideohjelmaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi Joensuun kaupungin henkilöstölle on järjestetty Setan kanssa koulutus seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Koulutus on koko henkilöstön käytettävissä ja myös kohdennettuja työpajoja on suunnitteilla.

Joensuun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.joensuu.fi/yhdenvertaisuus. Kaupungissa kohtaamastaan turvallisuuden uhasta tai turvallisuuteen liittyvistä havainnoistaan voi ilmoittaa osoitteessa www.joensuu.fi/turvallisuus.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.