Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu-päivänä palkitaan pitkä liuta ansioituneita joensuulaisia

Joensuu-päivänä palkitaan pitkä liuta ansioituneita joensuulaisia

Joensuun perustamista juhlitaan tiistaina marraskuun 29. päivä juhlakahveilla ja kaikille avoimella kulttuuriohjelmalla kantakaupungissa ja pitäjillä.

Päivään kuuluvat myös ansioituneiden asukkaiden palkitsemiset, tänä vuonna kategorioita oli seitsemän. Uusi palkinto on Jokaisen Joensuu -palkinto, jonka saavat uusien joensuulaisten kotiutumisessa auttaneet ja näin yhteisöllisyyttä rakentaneet palkitut.

Joensuun nuorisopalkinto: Joensuun Kataja ry:n hiihtojaosto

Joensuun Kataja ry:n hiihtojaosto on aktiivisesti ollut edistämässä Harrastamisen Suomen mallin toimintaa Joensuussa koko mallin toiminta-ajan. Heillä on toimintaan kehittävä ja ammattitaitoinen ote, joka näyttäytyy lapsille ja nuorille parempina ja yhdenvertaisina harrastuksina. Lasten kuulemisten kautta nousseita ideoita on pyritty huomioimaan toiminnassa ennakkoluulottomasti.

Seurassa työskentelee ammattitaitoisia ja innostavia ohjaajia, joista on Harrastamisen Suomen mallin koordinoijille saatu positiivista palautetta harrastustoimintaan osallistuneilta, yhteistyökumppaneilta että koulujen aikuisilta sekä harrastustoimintaan osallistuneiden lasten kotoa.

Palkintona on kunniakirja, 1 500 euron rahapalkinto ja kiertopalkinto.

Joensuun kaupungin nuorisopalkinto on perustettu jaettavaksi vuosittain kaupungissa tapahtuvasta merkittävästä nuorisotoiminnasta tai nuorisotyön eteen tehdystä työstä. Palkinto voidaan myöntää järjestölle, ryhmälle, yhteisölle tai yksittäiselle henkilölle. Päätöksen palkittavasta tekee kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Työllisyyden Luotsi-palkinnot: Osuuskunta Napakka, Alsiva Oy, Joen Leipurit Oy

Alsiva Oy:llä on ollut jo pitempään rohkea linja kv-osaajien rekrytoinnissa. Heillä on myös ollut halua kehittää perehdytystä ja rakentaa vuorotyöhön tiimejä niin, että aiemmin talossa ollut maahanmuuttaja toimii tulkkina ja perehdyttäjänä kotoutumassa oleville uusille työntekijöille. Venäjänkieliset työntekijät ovat hoitaneet loistavasti ukrainalaisten perehdyttämistä, ja yritys on ollut tyytyväinen heidän kaikkien työpanokseen.

Joen Leipurit Oy:ssä on jo vuosia löydetty keinoja perehdyttämiseen myös niille, joilla suomen kieli on heikko. Yritys on havainnut työntekijöissään ahkeruuden, sopeutumishalun ja kyvyn oppia. Leipomotyötä on opetettu mm. esimerkkiä näyttämällä. Työntekijöitä Joen Leipureilla on eri puolilta maailmaa.

Napakka-osuuskunta tarttui ensimmäisten joukossa ukrainalaisten työllistämiseen. Perehdytyksessä käytettiin mallioppimista ja Googlen suoraan puhetta kääntävää sovellusta. Vaikka aluksi ei ollut sanaakaan yhteistä kieltä, tilanteista selvittiin hyvin.  Napakkalaiset ovat osoittaneet sitkeyttä ja ratkaisuhalukkuutta uusien haasteiden kohtaamisessa ja työllistäneet useita maahanmuuttajia tänä vuonna.

Palkintona on kunniakirja ja kirves.

Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut palkitsee tänä vuonna Luotsi-palkinnolla kolme yritystä, jotka ovat rekrytoineet ennakkoluulottomasti kansainvälisiä henkilöitä. Ne ovat kehittäneet perehdytystä siten, että se huomioi vähäisen suomen kielen tason. Prosessissa on saatettu kohdata hankaluuksiakin, mutta niiden ei ole annettu vaikuttaa, vaan on sitkeästi jatkettu työyhteisön monimuotoistamista.

Jokaisen Joensuu -palkinto: Mourad Benrahmoune, Marwa Bsis ja Olga Filippova

Mourad Benrahmoune työskentelee Joensuun kaupungin koulutuspalveluissa kieli- ja kulttuuriryhmien (KIEKU-opetus) hyvinvointiohjaajana maahanmuuttajien perheille. Benrahmoune toimii vapaa-ajallaan myös paikallisena imaamina, eli on eri maista tulleiden muslimien valitsema luottamushenkilö. Benrahmoune tekee paljon työtä rauhan eteen ja pandemian aikana hän teki paljon yhteistyötä eri viranomaisten ja maahanmuuttaneiden välillä tulkkauksissa, käännöksissä että eri yhteyksissä. Benrahmoune on toiminut tukena monissa erilaisissa tilanteissa ja auttanut erityisesti pakolaistaustaisia tulijoitamme uuden elämän alkuun Joensuussa. Hän on tehnyt monilla arjen teoillaan Joensuusta paremman paikan kaikille.

Marwa Bsis on Joensuun kaupungin koulutuspalvelujen KIEKU-opetuksen naisten ja lasten toiminnan sydän. Hän työskentelee myös valmistavan opetuksen KIEKU-ohjaajana. Bsis on tullut itse pakolaisena Suomeen ja on kouluttautunut täällä lyhyessä ajassa ja toimii sekä nykyisessä työssään että vapaa-ajallaan ystävänä, apuna ja tukena monelle eri maista tulleelle uudelle joensuulaiselle. Hän haluaa tuoda toivoa ja uskoa erityisesti jokaisen naisen elämään, uusiin kouluttautumismahdollisuuksiin ja ylipäätään elämän valoisampiin mahdollisuuksiin uudessa kotikaupungissa.

Olga Filippova pakeni sotaa Ukrainasta ja tuli töihin Itä-Suomen yliopistoon. Filippova on toiminut monissa eri yhteyksissä erityisesti ukrainalaisten tulijoiden tukena ja apuna, ollut eri viranomaisten ja vapaaehtoisten erilaisissa toiminnoissa tärkeänä tekijänä ja tukijana sekä tehnyt ystävällisyydellään, kokemuksillaan ja opetuksillaan Joensuusta paremman paikan kaikille. Perheen koirasta Winstonista tehdään lyhytelokuvaa ja toteen pohjautuvaa, mutta fiktiivistä kuva-tarinakirjaa pakolaisuudesta.

Palkintona on kunniakirja ja 500 euron rahapalkinto.

Jokaisen Joensuu -palkinto myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on auttanut Suomeen ja Joensuuhun muuttaneita tuntemaan kaupungin kodikseen. Palkittu on toiminut ystävänä, naapurina, apuna ja tukena. Palkittu on auttanut aloittamaan elämän uudessa kotikaupungissa ja tehnyt ystävällisyydellään Joensuusta paremman paikan kaikille. Palkitun ansiosta Joensuussa on helppo hengittää.

Arjen sankarit -palkinnot: Hannu Vähäkoski ja Erkki Tarvainen

Hannu Vähäkoski polkaisi tyhjästä ja tarpeesta ainutkertaisen Hane Peace Ukraine -avustushankkeen, joka on tehnyt suuren voimanponnistuksen Ukrainan pakolaisten elämän mahdollistamiseksi Joensuussa. Vähäkoski ja hänen ympärilleen keräämänsä vapaaehtoiset ovat tehneet paljon työtä myös monenlaisen aineellisen tuen keräämisessä ja toimittamisessa Ukrainaan. Vähäkoski on toiminut inhimillisesti, aktiivisesti, pitkäjänteisesti ja päättäväisesti Ukrainan pakolaisten auttamiseksi. Hän on tehnyt avustustyötä suurella sydämellä ja antanut suuren määrän ajastaan ukrainalaisten hyväksi.

Erkki Tarvainen on toiminut aktiivisesti Tuupovaaran pelastusasemalla vastuuntuntoisena sopimuspalomiehenä yli 20 vuotta. Hän lähtee keikalle myös yöllä ja on siten tärkeä turva tuupovaaralaisille. Tarvainen osallistuu aktiivisesti myös yhdistystoimintaan ja avustaa pyyteettä heikko-osaisia ja ikäihmisiä. Tarvainen työskentelee postinjakajana maaseudulla. Jos hän huomaa työkeikallaan vaikkapa ikäihminen tarvitsevan apua, hän auttaa tätä omalla ajallaan ja korjaa tarvittaessa vaikka polkupyörän. Ei ole tilannetta, jossa Tarvainen olisi kieltäytynyt auttamasta. Tällaiset ihmiset ovat varsinkin haja-asutusalueiden asukkaiden turva.

Palkinnot ovat kunniakirja ja 500 euron rahapalkinto.

Arjen sankarit -palkinnolla halutaan nostaa esille niitä joensuulaisia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toimivat pyyteettä oman yhteisön ja yleisen hyvän eteen. Palkintoja jaetaan tänä vuonna kaksi kappaletta ja niiden saajat voivat olla miltä Joensuun asuinalueelta tai pitäjästä tahansa. Joensuulaisilta pyydettiin ehdotuksia palkinnon saajiksi ja palkittavat valitsi osallisuus- ja vetovoimalautakunnan nimeämä arviointiryhmä.

Joensuun yrittäjäpalkinto: Dispelix Oy

Dispelix Oy on suomalaisperustainen fotoniikka-alan yritys, jonka kehittämiä linssejä voidaan käyttää esimerkiksi lisätyn todellisuuden laseissa. Kyse on teknologisesta läpimurrosta, joka mahdollistaa hyvin ohuen ja kevyen linssin. Dispelix on vuonna 2015 perustettu yritys, joka aloitti toiminnot Joensuussa vuonna 2017. Iso osa tuotekehitystä on Joensuussa.

Yritys on kasvanut erittäin voimakkaasti ja se on rekrytoinut fotoniikka-alan osaajia Suomesta Joensuuhun sekä onnistunut houkuttelemaan myös kovanluokan osaajia myös maailmalta. Dispelix on kerännyt noin 30 miljoonaa euroa pääomarahaa teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Yrityksen liikevaihto on vuonna 2021 ollut 4,1 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on kokonaisuudessaan noin 150, joista 36 on Joensuussa. Dispelix on myös osallistunut aktiivisesti Suomen ja Joensuun fotoniikkayhteisön kehittämiseen.

Palkintona on kunniakirja ja avain.

Joensuu-päivän yrittäjäpalkinnon saajaksi valitaan yritys, joka täyttää valtaosan seuraavista kriteereistä: Yritys on merkittävä omalla toiminta- ja markkina-alueellaan, on kasvu- ja kehittämishakuinen ja sen talous on kestävällä pohjalla. Palkittava yritys on panostanut henkilöstöön ja sen kehittämiseen. Yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla tai on määrätietoisesti pyrkimässä sinne. Yritys toimii vastuullisesti ja edistää yhdessä hyväksyttyjä ympäristötavoitteita. Päätöksen palkittavasta yrityksestä tekee kaupunginhallitus.

Menestyneiden urheilijoiden palkinnot

Joensuun kaupunki palkitsee vuosittain menestyneitä joensuulaisia tai joensuulaista urheiluseuraa edustavia urheilijoita. Kyseeseen voi tulla myös Joensuuta tutuksi tuova, ei-joensuulainen urheilija. Palkitsemisessa huomioidaan kansainvälisissä arvokilpailuissa menestyminen yleisessä sarjassa.

Kuluneena vuonna arvokisamenestystä tuli verrattain paljon ja vuoden menestyneinä urheilijoina palkittiin yhdeksän eri urheilijaa.
Palkitut urheilijat:
jääkiekkoilija Miro Aaltonen, olympiakultaa
keilaaja Tomas Käyhkö, MM-hopea ja EM-hopea
jääpalloilija Joanna Nykänen, MM-pronssi
amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Saara Asikainen, MM-pronssi
voimannostaja Maria Karjalainen, EM-kulta
endurokuljettaja Janette Mielonen, EM-hopea
keihäänheittäjä Lassi Etelätalo, EM-pronssi
suunnistaja Marika Teini, EM-pronssi
kävelijä Mervi Kurula, EM-kulta (elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat urheilijat kilpailevat Suomen Paralympiakomitean alaisina)

Lisätietoa palkitsemisen perusteista ja palkintojen suuruudesta on osoitteessa www.joensuu.fi/menestyneiden-palkitseminen

Joensuun kulttuuripalkinto: Hannu Tikkanen

Hannu Tikkanen on pitkän linjan kulttuurivaikuttaja. Hän toimii kirjailijana sekä freelance-toimittajana ja on järjestänyt monia erityyppisiä kulttuuritapahtumia esiintyen itse myös aktiivisesti useissa kokoonpanoissa. Tikkasen monialainen kulttuuriosaaminen kiteytyy kulttuurin ilosanoman eteenpäin viemiseen.

Hannu Tikkanen on muusikko-kirjailija, joka on vaikuttanut musiikissa lähes kaikilla sektoreilla ja esiintynyt myös kansainvälisesti.  Hän on toiminut mm. laulajana, soittajana, säveltäjänä, sanoittajana, sovittajana, kuorojen ja orkestereiden johtajana sekä musiikinopettajana. Vuosien mittaan Tikkanen on nähty monien eri bändien laulusolistina ja huuliharpistina. Nykyisin hän keikkailee useiden joensuulaisten yhtyeiden kanssa. Hän on toiminut yli 30 vuotta useiden lehtien freelance-reportterina ja julkaissut useita kirjoja.

Palkintona on kunniakirja ja 3 000 euron rahapalkinto.

Joensuun kulttuuripalkinnon myöntämisen perustana on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai taiteellisella toiminnalla kaupungille tuotettu valtakunnallinen julkisuus. Joensuulaisilta pyydettiin ehdotuksia palkinnon saajaksi ja päätöksen palkittavasta teki kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

 

Palkinnot jaetaan kaupungintalolla Joensuu-päivän aamuna kaupunkilaisten aamukahvitilaisuuden yhteydessä. Arjen sankareista toinen palkitaan omalla kotipitäjällään palvelupisteen kahvitilaisuudessa.

Joensuu-päivän koko ohjelma on osoitteessa www.joensuu.fi/joensuu-paiva.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.