Sisältöjulkaisija

angle-left Itärataa ehdotetaan Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon

Itärataa ehdotetaan Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon

Itäradan Lentorata−Porvoo−Kouvola-linjausta esitetään mukaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) laajennettuun ydinverkkoon, joka valmistuu vuoteen 2040 mennessä.

TEN-T on EU:n keskeinen liikennepolitiikan väline, joka yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14. joulukuuta 2021. Asetusehdotus sisältää Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka verkon tulee täyttää. TEN-T-asetusuudistus mahdollistaa kestävän ja älykkään liikkumisen strategian toteuttamisen infrastruktuurin osalta.

TEN-T-verkko koostuu tällä hetkellä kahdesta tasosta:

  • vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta (core network) ja
  • vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta (comprehensive network).

Uudessa ehdotuksessa näiden rinnalle on tulossa kolmas taso, johon myös Itärataa esitetään mukaan:

  • vuoteen 2040 mennessä toteutettava laajennettu ydinverkko (extended core network).

Itärataa on esitetty mukaan laajennettuun ydinverkkoon matkustajaliikenteen raideyhteytenä. Tavaraliikenteen osalta Itärataa on esitetty mukaan vuoteen 2050 mennessä rakennettavaan kattavaan verkkoon.

Ehdotuksen mukaan ydinverkko ja laajennettu ydinverkko muodostavat tulevaisuudessa Euroopan kestävän liikenteellisen selkärangan ja käsittävät liikenneverkon strategisesti merkittävämmät osat sekä tärkeimmät solmukohdat.

Seuraavaksi valtioneuvosto saattaa TEN-T-asetuksen uudistamisen U-kirjelmällä eduskunnan käsittelyyn. U-kirjelmäluonnos käsitellään EU-liikennejaoston kokouksessa 12. tammikuuta 2022 sekä EU-alue- ja rakennepolitiikan jaoston kirjallisessa käsittelyssä.

Valtioneuvoston yleisistunnossa asia on tarkoitus käsitellä helmikuun alussa, minkä jälkeen eduskunta käsittelee asian ja päättää Suomen kannasta. Neuvottelut uudistuksesta alkavat neuvoston työryhmässä sekä Euroopan parlamentissa alkuvuodesta 2022.

− Pääsy mukaan TEN-T-verkkoon vahvistaisi Itärata-hankkeen asemaa ja edesauttaisi sen toteutumista. On hienoa, että itäisen Suomen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen otetaan vakavasti. Itärata nousee tälläkin saralla samalla viivalle muiden suurten raidehankkeiden kanssa, kertoo Joensuun strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Itärata voisi saada EU-rahoitusta suunnitteluun ja toteutukseen

Itäradan mukaan pääseminen TEN-T-verkkoon vaikuttaisi positiivisesti myös hankkeen EU-rahoitusmahdollisuuksiin, sillä Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon investointeja.

EU-jäsenmaat voivat hakea TEN-T-liikennehankkeille rahoitusta Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). CEF-rahoituksessa ovat painottuneet erityisesti raideliikenteen hankkeiden suunnittelu ja toteutus, mikä osaltaan edistää EU:n energia- ja ilmastotavoitteita.

CEF-tukea voi hakea, jos hanke täyttää hakukriteerit. EU-tuen saaminen hankkeille edellyttää aina kansallista rahoitusta. EU-rahoitusta on saatavilla tulevalla ohjelmakaudella (2021–2027) hankkeiden rakentamiseen enintään 30 prosenttia ja suunnitteluun 50 prosenttia.

Itäradan suunnittelu käyntiin pikaisesti

Itäradan suunnittelua varten perustettavan hankeyhtiön valmistelu etenee valtion ja kuntaosakkaiden yhteistyönä hyvää vauhtia kohti yhtiön perustamista.

Perustettavan hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Lentorata−Porvoo−Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Alustavan arvion mukaan rahoitus jakautuu noin yhdeksälle vuodelle.

− Kyseessä on kauaskantoinen hanke, joka vastaa hyvin itäisen Suomen liikenteen ja aluekehityksen tavoitteisiin. Käynnistettäessä Itäradan suunnittelu nopeasti, hanke saadaan toteutettua 2030-luvun aikana, näkee Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Mikä TEN-T verkko?

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Network) on EU:n keskeinen liikennepolitiikan väline, joka yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi. TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T-suuntaviivat yksilöivät yhteistä etua koskevat hankkeet, liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut.

Lisätietoa:
TEN-T-asetuksen uudistaminen (linkki vie Valtioneuvoston verkkosivuille)
TEN-T interaktiivinen kartta (linkki vie komission verkkosivuille)
Asetusehdotus karttaliite

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.