Sisältöjulkaisija

angle-left Hasanniemen–Koivuniemen kaavaehdotuksesta uusi esitys

Hasanniemen–Koivuniemen kaavaehdotuksesta uusi esitys

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston kaavaehdotusta 25.2.2020. Lautakunta kävi asiassa kaksituntisen vilkkaan keskustelun. Kaavaehdotus olisi ollut muilta osin hyväksyttävissä, mutta Hasanniementien lenkin alueen pientalorakentamisen ratkaisu ei saavuttanut riittävää yksimielisyyttä. Kaavoitus on siksi valmistellut vielä yhden vaihtoehdon kaavaehdotukseksi.

Kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen 10.3.2020 valmisteltu kaavaehdotus poikkeaa edellisestä ehdotuksesta vain nykyisen Hasanniementien lenkin sisäpuolisen alueen osalta.

Uudet pientalotontit sijoitetaan niin, että suuri osa lenkin sisäpuolisesta metsäalueesta säilyy rakentamattomana. Alueella oleva nurmikenttä otetaan rakentamiseen. Pientalotonttien määrä ja katuratkaisu vastaavat edellistä kaavaehdotusta. Tonttien luovutuksella saadaan rahoitettua pääosa kadun remontista ja rantaraitin toteuttamisesta. Nykyisen Hasanniemen lenkin pohjoisin osa muutetaan ulkoilureitiksi.

Jo aiemmin kaavaratkaisua muutettiin niin, että kesäteatterin lehto säilyy viheralueena. Edelleen on kuitenkin mahdollista jatkaa pienimuotoista kesäteatteritoimintaa alueella. Rantaraitti sijoitetaan kesäteatterin kohdalla olemassa olevalle linjalle Hasanniemen lenkiltä kohti uimarantaa. Rannassa sijaitsevaa polkua ei rakenneta ulkoilureitiksi. Ulkoilun olosuhteita parannetaan merkittävästi, kun rantaraitti toteutetaan valaistuna, ympärivuotisena, yhtenäisesti hoidettuna ulkoiluyhteytenä Koivuniemestä Jokiaseman kautta Linnunlahden uimarannalle.

Nykyisen kaavan mukainen venesatama-alue muutetaan matkailua palvelevien rakennusten alueeksi (RM) ja varastorakennusten korttelialueeksi (TV). TV-alue on tarkoitettu veneiden säilytykseen ja huoltoon. Vierasvenesatama säilyy, ja majoitusrakentaminen monipuolistaa matkailupalvelujen tarjontaa.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.