Sisältöjulkaisija

angle-left Enon uuden moduulikoulun hankinta valmisteluun – terveet tilat mahdollisimman nopeasti

Enon uuden moduulikoulun hankinta valmisteluun – terveet tilat mahdollisimman nopeasti

Joensuun kaupunki lähtee valmistelemaan uuden moduulikoulun hankintaa Enoon. Ennen uuden koulun valmistumista Enon koulu toimii syksystä 2019 alkaen pääosin nykyisissä siirtotiloissa sekä C-rakennuksessa. A-rakennuksen käyttö minimoidaan ja A-rakennuksen korvaavat siirtotilat pyritään saamaan käyttöön niin nopeassa aikataulussa kuin on teknisesti mahdollista.

Tavoitteena on, että uusi koulu valmistuu myöhemmin kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisessa aikataulussa viimeistään vuoteen 2024 mennessä.

Asiaa käsitteli kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto kokouksessaan 15.4.2019. Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kaupungin palvelutoiminnassaan tarvitsemien toimitilojen järjestämisestä.

Uuden koulun hankesuunnittelu käynnistetään ja hankesuunnitelman hyväksymisestä päätetään aikanaan voimassa olevien talousarvion toimivaltamääräysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on linjannut asian jatkovalmistelun siten, että uudet kaupungin investointiohjelmaan esitetyt Enon koulutilat tullaan hankkimaan moduulirakenteisina. Uuden koulun on ajateltu sijoittuvan nykyisen A-rakennuksen paikalle. Sijainti ja hankkeen tarkempi sisältö tarkentuu hankesuunnitelman yhteydessä.

Omistajaohjausjaosto on lähettänyt asian edellä mainituilla linjauksilla tilakeskuksen ja hyvinvointilautakunnan jatkovalmisteluun. Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 24.4.

Syksystä 2019 alkaen Enossa on noin 110 oppilaan alakoulu. Alueen kaikki noin 150 yläkoululaista opiskelevat Uimaharjun koulussa, jossa on myös noin 100 alakoululaista. Alueen kolmas koulu on Louhiojan alakoulu, jossa on noin 100 oppilasta. Louhiojan koulun mahdollinen liittäminen tulevaan uuteen Enon alakouluun on kouluverkkoon liittyvä ratkaisu, josta päätökset tehdään valmistelun jälkeen kaupunginvaltuustossa.

Enon koulun B-rakennuksen käytöstä on luovuttu keväällä 2018, ja se tullaan purkamaan kesällä 2019.

Suunnitelmista on aiemmin tänään tiedotettu Enon koulun henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Enossa 6.5.

Enossa järjestetään osana kaupunginvaltuuston puheenjohtajien maaseutukaupunginosakiertuetta tiedotus- ja keskustelutilaisuus maanantaina 6.5. kello 18. Siellä käsitellään tarkemmin Enon, Louhiojan ja Uimaharjun ensi syksyn ja tulevaisuuden koulujärjestelyjä. Tilaisuudessa esitellään suunnitelma, miten opetus aiotaan järjestää Enossa ensi syksynä ennen siirtotilojen saamista.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.