Sisältöjulkaisija

angle-left ELY-keskus: Joensuun seudulle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma

ELY-keskus: Joensuun seudulle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma

Joensuun seudulle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma

Joensuun seudun kunnat (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) sekä Pohjois-Savon ELY-keskus ovat aloittaneet viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisen edellämainittuihin kuntiin. Hankkeen tavoitteena on edistää viisaita liikkumisvalintoja, parantaa liikenneturvallisuutta sekä luoda Joensuun seudulle toimintaa ohjaava suunnitelma turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämiseksi.

Työssä tarkastellaan liikenneympäristöön liittyviä kysymyksiä ja suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiselle. Toimenpiteiden suunnittelussa painotetaan pieniä ja helposti toteutettavia investointeja sekä viisasta ja turvallista liikkumista tukevia toimenpiteitä. Keskeinen osa hanketta on määrittää pyöräliikenteelle ja jalankululle tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja kehittämispolku. Lisäksi työssä on oma osionsa liikennekasvatukselle ja valistukselle, ja näihin suunnatuille toimenpiteille eri asukasryhmissä.

 

Kuntalaisilta kaivataan mielipiteitä nykytilanteesta

Hankkeen alussa alueen asukkailta kartoitetaan liikenteen vaaranpaikkoja ja muita liikenneolosuhteisiin liittyviä kehittämistarpeita Maptionnaire-karttakyselyllä. Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella, mutta myös kännykällä tai tabletilla on mahdollista vastata. Toivomme teidän näkemyksiänne liikenneturvallisuudesta ja sen kehittämisestä. Kyselyssä on lyhyt lomakeosio, minkä lisäksi pääset merkitsemään kartalle liikenneturvallisuuden kannalta hankalia tai vaarallisia paikkoja sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta tärkeitä kohteita.

Hankkeessa halutaan huomioida myös kouluikäisten ajatukset liikenneturvallisuudesta, ja heille on suunnattu oma Maptionnaire-kysely.

Linkki koululaiskyselyyn (kysely avoinna 31.5.2023 saakka) https://new.maptionnaire.com/q/7gx6be667wd3

Linkki asukaskyselyyn (kysely avoinna 4.6.2023 saakka) https://new.maptionnaire.com/q/6dl26o24s2i7

 

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 729

Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö, teemu.kinnunen@ramboll.fi