Sisältöjulkaisija

angle-left Elovaaran luonnonsuojelualuetta kunnostetaan ympäristöministeriön tuella

Elovaaran luonnonsuojelualuetta kunnostetaan ympäristöministeriön tuella

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta Elovaaran käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen ja alueen luonnonhoitotöihin. Alueella on tarpeen tehdä hoitotoimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma tehdään ensi keväänä ja hoitotyöt kesien 2021 ja 2022 aikana.

– Lehtoalueilla vähennetään kuusivaltaisuutta, parannetaan metsälehmuksen ja muiden lehtipuiden menestymismahdollisuuksia, lisätään laho- ja kolopuun määrää, tehdään pienaukkoja, joilla monipuolistetaan metsän ikärakennetta tasaikäisissä metsiköissä ja mahdollistetaan lehtipuiden kasvu, kertoo metsätalousinsinööri Merja Kuukkanen Joensuun kaupungilta.

Myönnetty avustus tulee Kunta-Helmi-rahoituksen kautta. Se on erityisavustus, jolla rahoitetaan konkreettisia ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi.

Elovaaran hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 57 000 euroa, josta myönnetyn avustuksen osuus on 65 prosenttia.

Elovaaran suojelualue ja samalla ulkoilu- ja virkistysalue on Hammaslahden taajaman välittömässä läheisyydessä. Se on kokonaispinta-alaltaan noin 76,8 hehtaaria ja sijaitsee kokonaan Joensuun kaupungin omistamalla maalla.

Elovaaran luonnonsuojelualue on Metso-ohjelmassa suojeltu kohde.