Sisältöjulkaisija

angle-left Botania kehittyy vetovoimaiseksi matkailukohteeksi – edellyttää muutosta asemakaavaan

Botania kehittyy vetovoimaiseksi matkailukohteeksi

Joensuun Botania Oy on hakenut kaupungilta Botanian alueen asemakaavan muuttamista. Hakemus perustuu Botanian mittavaan kehittämishankkeeseen. Puutarhaan on tarkoitus toteuttaa useita taidemuotoja ja toimintoja mahdollistavia rakenteita, jotka lisäävät elämyksellisyyttä ja kasvattavat moninkertaisesti Botanian alueen käyttömahdollisuuksia.

Kaavamuutoksen myötä Botanian tontin koko suurenee 50 prosentilla ja muutos mahdollistaa Botanian kasvamisen yhdeksi Pohjois-Karjalan merkittävimmistä matkailu- ja vetovoimakohteista.

– Botanialla pyritään tekemään se, mikä on Botanian kannalta tärkeää ja koko alueen kannalta erittäin merkityksellistä. Tavoitteenamme on rakentaa Botaniasta Itä-Suomen kiinnostavin ja monipuolisin matkailukohde viiden vuoden sisällä sekä kansainvälisesti Suomen top 5:ssä oleva kohde seuraavan 12 vuoden aikana. Tavoittelemme suuria vuosittaisia kävijämääriä, joilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus, kertoo Botanian omistaja Kari Kola.

Botaniasta rakennetaan matkailullista vetovoimakohdetta, joka tulee toimimaan edelläkävijänä kestävän kehityksen ratkaisuissa sekä tieteen, taiteen ja ekologisuuden yhdistämisessä.

– Käsissämme on 30-vuotinen kehittämissuunnitelma, jonka aikana nämä muutokset tullaan toteuttamaan, jatkaa Kola.

Alueen perusluonne kasvitieteellisenä puistona säilyy

Botania on jo osoittanut kehityspotentiaalinsa uuden omistajansa Kolan ohjauksessa. Botanian sijainti lähellä Joensuun keskustaa, Mehtimäkeä ja Pyhäselän rantaa on omistajan suunnitelmien kannalta erinomainen. Botania sijaitsee lisäksi kaupungin pitkäjänteisesti toteuttaman puulajipuiston eli arboretumin sisällä ja niiden toiminnat tukevat toisiaan.

Hakemuksessa esitetään lisää rakentamista Botanian korttelin alueelle ja korttelin laajentamista. Nykyisessä asemakaavassa rakentaminen on mahdollista vain korttelin pohjoisosassa. Kaava rajaa rakentamisen määrän 2 500 kerrosneliömetriin, josta on käyttämättä vain 773 kerrosneliömetriä. Alueen kehittäminen edellyttää mahdollisuutta rakentaa laajemmalle alueelle ja enemmän.

Alueen käyttötarkoitus muutettaisiin todennäköisimmin matkailupalvelujen korttelialueeksi, mikä vastaa parhaiten omistajan näkemystä Botanian kehittämissuunnasta. Alueen perusluonne kasvitieteellisenä puistona säilyy, mutta alue saa aivan uusia sävyjä ja ulottuvuuksia.

Korttelin pinta-ala on nyt 3,25 hehtaaria. Joensuun Botania Oy:n esittämä laajennusalue on noin 1,6 hehtaaria. Se sijoittuu Botanian nykyisen rajan ja sen länsipuolella olevan ulkoilureitin väliin nykyiselle virkistysalueelle. Laajentamisella ei ole vaikutusta reittien sijaintiin eikä rannan käyttöön.

Kaavahankkeen eteneminen

Kaavahankkeen käynnistämisestä päätetään tiistaina 9.4.2019 kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa, koska hakemus koskee myös kaupungin omistamaa aluetta. Lautakunnalle esitetään ehdotuksen hyväksymistä. Kaavahanke käynnistetään yleisötilaisuudella Botaniassa 25.4. kello 18, jos kaupunkirakennelautakunta näyttää hankkeelle vihreää valoa kokouksessaan 9.4. Päätettäväksi kaavamuutos on tarkoitus tuoda kesään 2020 mennessä.

Ne pienemmät rakennushankkeet, joita Botanian alueella on tarpeen tehdä ennen uuden kaavan valmistumista, pyritään ratkaisemaan rakennusluvin tai tarvittaessa poikkeamispäätöksin. Pysäköintipaikkojen puutteeseen ollaan hakemassa Botanian ja kaupungin yhteistyönä nopeaa ratkaisua voimassa olevan asemakaavan mukaisen pysäköintialueen toteuttamisesta Takilatien risteyksen länsipuolelle. Alueelta voidaan avata suora kulkuyhteys Botanian alueelle, mikä antaa mahdollisuuden käyttää pysäköintiin luontevasti myös Raviradan läntistä pysäköintialuetta.

Botanian historiaa lyhyesti

Botania on perustettu vuonna 1985 Joensuun yliopiston biologian laitokseen kuuluvaksi kasvitieteelliseksi puutarhaksi. Perhostoiminta siirtyi Botanialle 90-luvun puolivälissä Joensuun perhospuutarhalta.

Yliopiston puutarhan lakkautuspäätöksen jälkeen vuonna 2012 perustettiin Botanian ystävät ry, joka otti kasvitieteellisen puutarhan ylläpitääkseen.

Vuonna 2018 Botanian kasvitieteellisen puutarhan kiinteistön omistus siirtyi Suomen yliopistokiinteistöiltä Joensuun Botania Oy:lle ja Botanialla alkoi uusi aikakausi. Ensimmäistä kertaa Botanian historiassa paikkaa alettiin kehittää matkailukohteena yrittäjävetoisesti. Taustalla oli kolmen pohjoiskarjalaisen liikemiehen, Kari Kolan, Markku Pesosen ja Teemu Purmosen halu säilyttää Botanian kasvitieteellinen puutarha ja kehittää sitä kansainvälistä kiinnostusta herättävänä matkailukohteena ja luonnontieteen oppimisympäristönä.

1.10.2018 Botania siirtyi täysin valotaiteilija Kari Kolan omistukseen.

Lisäys uutiseen: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaavahankkeen 9.4.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.