Rakentaminen1netti.jpg
Rakentaminen2netti.jpg
Rakentaminen3netti.jpg
Rakentaminen4netti.jpg
Rakentaminen5netti.jpg

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.


Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen, kestävä ja rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

 

Päivitetty 30.05.2016

 

Rakennusvalvonta

Muuntamontie 5
PL 148
80100 Joensuu 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot