"Rakennetaan"

Sähköinen asiointipalvelu

JOENSUUN RAKENNUSVALVONNAN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun avulla voidaan suorittaa tarvittavaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa sähköisesti tai jättää lupahakemus liitteineen. Sähköinen asiointipalvelu tulee parantamaan rakennusvalvonnan saavutettavuutta aukioloajoista ja välimatkoista riippumatta.

Linkki palveluun: https://kartta.jns.fi/ePermit

Ennakkokyselyt sähköisen asiointipalvelun avulla

Pääsuunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät, kiinteistövälittäjät sekä yksittäiset rakennus- tai korjaushankkeeseen ryhtyvät voivat olla yhteydessä Joensuun rakennusvalvontaan asiointipalvelun ennakkokyselyn avulla rakentamiseen liittyvissä asioissa. Ennakkokyselyt voidaan tehdä ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti.

Lupahakemuksen valmistelu ja jättäminen sähköisesti

Rakennus-, toimenpide- tai purkulupahakemus sekä toimenpideilmoitus voidaan valmistella ja jättää asiointipalvelussa sähköisesti rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Pääsuunnittelija on ensisijainen lupahakemuksen valmistelija. Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Enää ei ole tarvetta erilliseen sähköposti- tai puhelinkeskusteluun, koska ohjaus ja tarvittavat lisäselvitykset voidaan pyytää palvelun viestikentän kautta.

Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta heti hakemuksen saavuttua tai myöhemmin kun hakemus on siirretty rakennusvalvonnan tietojärjestelmään.

Suunnitelmat liitetään mukaan sähköisinä tiedostoina (*.pdf), samoin tarvittavat muut liitteet. Asiakas saa tilattua naapurien yhteystiedot palvelun kautta. Palvelun avulla rakennusvalvonta voi myös pyytää tarvittaessa lausuntoja rakennusvalvonnan sidosryhmiltä.

Ennen rakennusluvan myöntämistä toimitetaan rakennusvalvontaan kaksi paperista pääpiirustussarjaa arkistointia varten, koska Joensuun rakennusvalvonnalla ei vielä ole sähköistä pysyväisarkistoa.

Rakentamisvaihe
Myös erityissuunnitelmat liitetään palveluun sähköisinä tiedostoina (*.pdf). Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset palveluun. Rakennusvalvonnan tekemät katselmukset huomautuksineen kirjataan asiointipalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliaikaisesti.

Hakijan ohje ohjelman käyttöön
 
Lisätietoja rakennusvalvonnan sähköisestä asiointipalvelusta
Markku Pykäläinen
tarkastusinsinööri
p. 050 5500 765
markku.pykalainen@joensuu.fi
Päivitetty 28.01.2019