Kesätyöt Joensuun kaupungilla 2018

Joensuun kaupunki tarjoaa kesällä 2018 kesätöitä 250 nuorelle. Töitä on erityisesti puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa, teknisellä puolella sekä varhaiskasvatuksessa.

Hakuaika on päättynyt!

Haku ja valinnat

Kesätyöpaikat olivat haettavina 1.2. - 2.3.2018. Hakemuksia tuli yhteensä 1223.

Kukin yksikkö ilmoittaa valituksille tulleille, kun ne ovat saaneet valinnat tehtyä. Kaupungin rekrytointipalvelut on lisäksi yhteydessä kaikkiin hakijoihin kesäkuussa.

Kesätöitä haettiin sähköisellä lomakkeella. Linkki sähköiseen hakuun

Kesätyön kesto ja palkkaus

Kesätyöt järjestetään 2.5.–30.9.2018. Kesätöiden kesto on kahdesta viikosta kuukauteen.

Töitä on tarjolla yksiköissä seuraavasti:

                 
- kuukauden kesätyö 101 nuorelle, työaika 7,45 h/pvä, palkka 800 euroa/kk
- kuukauden kesätyö 8 nuorelle, työaika 6 h/pvä, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työaikaan suhteutettuna

- kolmen viikon kesätyö 4 nuorelle, työaika 7,45 h/pvä, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työaikaan suhteutettuna
- kolmen viikon kesätyö 12 nuorelle, työaika 6 h/pvä, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työaikaan suhteutettuna

- kahden viikon kesätyö 14 nuorelle, työaika 7,45 h/pvä, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työaikaan suhteutettuna
- kahden viikon kesätyö 111 nuorelle, työaika 6 h/pvä, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työaikaan suhteutettuna

Tutustu tarkempiin työnkuvauksiin

Valintaperusteet

Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2017 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2018 aikana.

Lisäksi kesätyöntekijöiden valinnassa otetaan huomioon seuraavat seikat:

  • Kesätöihin valitaan ainoastaan joensuulaisia nuoria (kotikunta Joensuu 31.12.2017 mennessä ja edelleen), tai ulkomaalaisia nuoria, joiden asuinkunta on Joensuu (31.12.2017 alkaen) ja joiden työlupa-asiat ovat kunnossa.
  • Vuosina 2016 tai 2017 kaupungin kesätöissä olleita ei valita uudelleen kesällä 2018.
  • Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita tai työmarkkinatukea saavia hakijoita.

Valinnat

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti–kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

Työsopimukset ja -todistukset

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään rekrytointipalveluissa kirjalliset työsopimukset.  Kesätyöntekijöille lähetetään myös kesätöiden jälkeen työtodistus.

Tiedottaminen ja palautteen anto

Myös valitsematta jääneille hakijoille lähetetään tästä tieto kesäkuussa. Kesätyöntekijöiden toivotaan antavan kesätyöjakson jälkeen palautetta kesätyön sujumisesta.

Perehdyttäminen

Kesätyöntekijöille järjestetään huhtikuun lopun ja elokuun lopun välillä noin kahden viikon välein yhteiset perehdytystilaisuudet. Tarkoitus on, että jokainen kesätyöntekijä osallistuu perehdytykseen.

Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

Päivitetty 17.07.2018

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Would you also like to give us written feedback?

Sure! No, thanks.

Thank you for your feedback!