Sisältöjulkaisija

angle-left Tarjouspyyntö etäkoulutusta käsittelevästä kouluttajapalvelusta

Tarjouspyyntö etäkoulutusta käsittelevästä kouluttajapalvelusta

Joensuun kaupunki pyytää tarjouksia oheisen liitteen mukaan koulutukseen, jonka teemana on järjestötoimijan työkalut etätapaamisten ja tapahtumien järjestämiseen.
Koulutuskertoja on yhteensä kolme, joiden pääteemat jakautuvat seuraavasti:


1) Etätyöskentelyn perusteet: Etäkokoukset ja webinaarit 
2) Livestreamaus, etätapahtumat 

3) “Mediapaja”, jossa voi opetella helpot videoeditointitaidot  

Tarkemmat kuvaukset koulutuskertojen sisällöistä löytyvät alempaa tarjouspyynnöstä. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan koulutuskertaan.

Toteutettavat koulutukset ovat osa Joensuun KAKE 2.0 –hankkeen toimintaa.

 

Joensuun KAKE 2.0 –hanke on kansalaistoimijalähtöinen kaupungin kehittämishanke. Hankkeessa etsitään uusia toimintatapoja osallisuuden, työ- ja toimintakyvyn, työelämävalmiuksien, työllistymisen ja työssä pysymisen tukemiseksi rahoittamalla tuensiirtona kansalaistoimijoiden (pääsääntöisesti yhdistysten) ideoimia kehittämishankkeita ja ostopalveluna tapahtumia.

 

Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen tiia.m.turunen@joensuu.fi pe 5.3.2021 klo 16.00 mennessä.

 

TARJOUSPYYNTÖ KOULUTTAJAPALVELUISTA

 

 1. YLEISTÄ

Joensuun kaupunki pyytää tarjousta koulutukseen / koulutussarjaan, jonka teemana on järjestötoimijan työkalut etätapaamisten ja tapahtumien järjestämiseen. Toteutettavat koulutukset ovat osa Joensuun KAKE 2.0 -hankkeen toimintaa. Joensuun KAKE 2.0 -hanke on kansalaistoimijalähtöinen kaupungin kehittämishanke, jota hallinnoi Joensuun kaupunki.

 

Joensuun KAKE 2.0-hanke toteutetaan 2.1.2018-31.12.2021. Hankkeessa etsitään uusia toimintatapoja osallisuuden, työ- ja toimintakyvyn, työelämävalmiuksien, työllistymisen ja työssä pysymisen tukemiseksi rahoittamalla tuensiirtona kansalaistoimijoiden (pääsääntöisesti yhdistysten) ideoimia kehittämishankkeita ja ostopalveluna tapahtumia. Kansalaistoimijoiden kehittämishankkeita ja tapahtumia kutsutaan Pikku KAKEiksi. Hanke tukee samalla kansalaistoimijoiden osaamisen kehittymistä. Hankkeen kotisivut www.joensuu.fi/kake

 

 1. HANKINNAN KUVAUS
  1. Hankinnan perusta

Joensuun KAKE 2.0 -hanke järjestää yhdistystoimijoille ja heidän yhteistyöverkostolleen koulutuskokonaisuuden, joka antaa valmiudet etälaitteiden ja etänä järjestettävien tapaamisten ja tilaisuuksien käyttöön. 

Koulutuskokonaisuus rakentuu kolmesta koulutuskerrasta. Kukin koulutuskerta sisältää luento-osuuden teemaan liittyen (kesto noin 2 tuntia) sekä vapaaehtoisen syventävän kotitehtävän. Luentojen tallenteet ovat vapaasti katseltavissa kaksi (2) viikkoa kunkin koulutuskerran jälkeen. Koulutukset on suunnattu järjestötoimijoille, joiden toiminnan kohderyhmää ovat työikäiset. Koulutukset järjestetään etäyhteyksin.

Luento-osuuksien yhteisenä teemana on etätilaisuuksien ja –tapahtumien järjestäminen sekä digitaalinen toiminta.

Luento-osuuksien teemoiksi on suunniteltu alustavasti seuraavanlaista runkoa. Tarjoaja voi myös halutessaan lisätä sisältöjä kokonaisuuteen.

 

KERTA 1: Etätyöskentelyn perusteet: Etäkokoukset ja webinaarit
- Erilaiset kokous- ja webinaarialustat, niiden plussat ja miinukset 
- Etäetiketti: millaisia pelisääntöjä etäsisältöihin liittyy? 
- Miten koostan mielenkiintoisen ohjelman etänä? 
- Osallistavat menetelmät etätyöskentelyssä sekä niille sopivat alustat 
- Videoiden käyttö osana etäsisältöä 
- Miten jaetaan Powerpoint tai näyttö (myös negatiiviset puolet) 

 

KERTA 2: Livestreamaus, etätapahtumat
- Millaisilla välineillä alkuun? Hyvin helppo ja edullinen setti, jonka käyttöön ei tarvita ammattitaitoa 
- Kotikutoisen valaisun ja äänentoiston abc yllä mainituilla välineillä 
- Tarvitaanko jokin ohjelmisto tai erityisosaamista? 
- Toimivat alustat striimauksille (esim. Youtube, Facebook, IG live) 
- Käytännön esimerkki: Pienen tapahtuman striimaus 
- Käytännön esimerkki: Hieman monimutkaisemman tapahtuman striimaus
- Kun omat taidot eivät enää riitä: Mistä tilata striimauspalvelut ja mitä sellainen maksaa?

-Pihistä/panosta: käytännön vinkkejä laitteista, hinnoista, kokonaisuuksista
- Livetapahtumat: Helposti liikuteltava luentosetti tiloihin, joissa ei ole valmiita av-laitteita

 

KERTA 3: “Mediapaja” jossa voi opetella helpot videoeditointitaidot 
- Videoiden kuvaaminen ja editoiminen puhelimella ja jollain helpolla työpöytäsovelluksella 
- Pientä ekstraa videoihin edullisilla lisälaitteilla: jalustat, vakaajat sekä mikrofonit 
- Kameran valinta videotarkoituksiin 
- Musiikin käyttö videoilla (Tekijänoikeuksista tärkeimpiä perusasioita, esim. musiikin käyttö etäjumppaohjauksen taustalla)
- Tekstitysten tekeminen, saavutettavuusnäkökulma  
- Millainen sisältö sopii millekin alustalle? 

 

Jokaiseen koulutuskertaan liittyy syventävä kotitehtävä, jonka luennolla olleet voivat halutessaan suorittaa.
 

Koulutuskokonaisuuden aloitusajankohdaksi on suunniteltu alustavasti maalis-huhtikuu 2021.

Koulutuskokonaisuuden tarkempi suunnittelu tehdään yhteistyössä tilaajan ja toteuttajan kanssa ennen koulutuksen aloittamista.

 

  1. Osatarjoukset

Osatarjoukset hyväksytään.

 

 1. HANKINNAN VAATIMUKSET
  1. Sisältövaatimukset

Tarjoukseen tulee sisältyä:

 • Kuvaus tarjottavasta koulutusosiosta: tavoite, sisältö, toteutustapa, materiaali, kouluttaja(t)
 • Kouluttajan/kouluttajien osaamisen kuvaus tehtävänannon, kouluttajaosaaminen (mm. referenssit aiemmin toteutetuista vastaavista koulutuksista sekä kouluttajan/kouluttajien CV:t, josta ilmenee mm. kouluttaja kokemus sekä kohderyhmätuntemus).
 • Koulutuskokonaisuuden hinta, jossa arvonlisäveron osuus on selkeästi ilmoitettuna. Hinnan tulee sisältää suunnittelutyö yhdessä hankehenkilöstön kanssa sekä kaikki koulutuksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut (luento-osuudet sekä tehtävien suunnittelu).
   
  1. Sopimusaika

Sopimusaika sekä tarjouksen voimassaoloaika tulee määritellä tarjouksessa. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 15.4.2021 saakka.

 

  1. Muuta

Tarjous ja sen liitteet tulee tehdä suomen kielellä.

 

 1. TARJOUKSEN HINNOITTELU

Tarjouksessa on ilmoitettava selkeästi koulutuskokonaisuuden hinta ja arvonlisävero eroteltuna. Tarjoushinnan on oltava kiinteä koko sopimuskauden ajan. Kiinteän hinnan tulee sisältää kaikki tässä tarjouspyynnössä määritellyt hankinnan kohteeseen liittyvät asiat, kuten henkilöstökustannukset ja palvelua koskevat hallinto-, materiaali-, tiedonhankinta- ja muut kustannukset.

 

 1. TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arviointikriteereinä ovat kuvaus koulutuksesta, kouluttajien osaamisen kuvaus sekä tarjoushinta. Kuvaus koulutuksesta tulee toimittaa erillisenä liitteenä tarjouksen mukana.

 

Valintaperusteet ovat:

 1. Koulutusosioiden kuvaus (40%)
 2. Kouluttajan/kouluttajien osaaminen (35%)
 3.  Hinta (25%)

 

Joensuun kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjouspyyntöä vastaamattomat ja/tai puutteelliset tarjoukset hylätään. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida.

 

 1. TOIMITUS- JA MUUT EHDOT

Koulutuksen toteuttamisesta tehdään hankintasopimus tilaajan ja toteuttajan tuottajan välillä.

Koulutuksen toteuttamisesta maksetaan erikseen sovittavissa jaksoissa. Maksatusaikataulu sovitetaan koulutuskokonaisuuden vaiheistukseen.

 

 1. TARJOUSPYYNNÖN LISÄTIEDOT

Kysymykset pyydetään jättämään sähköpostilla tiia.m.turunen@joensuu.fi viimeistään 24.2.2021 klo 16.00 mennessä. Kysymykset vastauksineen ovat luettavissa hankkeen nettisivuilla www.joensuu.fi/kake/ajankohtaista viimeistään 26.2.2021 klo 16.00.    

 

 1. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjoukset toimitetaan 5.3.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen tiia.m.turunen@joensuu.fi

 

Asiakirjojen julkisuus

Julkisuuslain mukaan hankinta-asiakirjat ovat julkisia, kun päätös on tehty. Hinta ei ole salainen. Mikäli hankinta-asiakirjoihin liittyy salassa pidettäviä asioita, tulee ne tarjouksessa selkeästi ilmoittaa.

 

 1. TARJOUKSEN LIITTEET

Tarjoukseen on liitettävä

 • Kuvaus koulutuksesta
 • kouluttajien CV:t
 • referenssiluettelo kouluttajien aikaisemmin toteuttamista vastaavista koulutuksista
 • selvitys mahdollisista alihankkijoista

 

Hankinnan toteuttajaksi valittavan on toimitettava ennen sopimuksen tekemistä

 • kaupparekisteriote tai vastaavaa selvitys
 • verovelkatodistus  

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute