"Kehitetään kaupunkikeskustaa yhdessä!"

Tausta

Kake - kaupunkikeskustan kehittämishanke

Joensuun KAKE 2.0 –hanke on kansalaistoimijalähtöinen kaupungin kehittämishanke.

Hanke myöntää rahoitusta kantakaupungin alueella toimiville kansalaistoimijoille kehittämishankkeiden ja tapahtumien toteuttamiseen(Pikku KAKEt). Toiminnalla tuetaan ja edistetään sosiaalista osallisuutta, opintojen suorittamista, työllistymistä ja työssäpysymistä. Kohderyhmänä voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä sekä työelämässä pysymisessä.

Joensuun KAKE 2.0 toiminta-aika on 2.1.2018-31.12.2020. Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto.

Hanke jatkaa Joensuun KAKE-hankkeessa käynnistettyä toimintaa. Lue lisätietoja Joensuun KAKE-hankkeen toiminnasta arviointijulkaisusta.

 

Päivitetty 17.10.2018

Hankearviointi

YHTEYSTIEDOT

Koskikatu 25
80100 Joensuu

 

Projektipäällikkö
Mari Nupponen
puh. 050 562 5440
mari.nupponen@joensuu.fi