Suot

Joensuun alueen suot kuuluvat keidas- ja aapasoiden rajavyöhykkeelle. Eteläosan suoyhdistymät kuuluvat rahka- ja viettokeitaisiin ja pohjoisosan yhdistymät Pohjanmaan aapasoihin.

Suot ovat pitkälle erikoistuneita ja biologisesti monimuotoisia luonnonalueita, joilla on omalaatuinen kasvi- ja eläinlajistonsa. Suot tarjoavat marjanpoimijoille oivan apajan, sillä suokasvilajistoon kuuluu myös erilaisia marjoja. Turpeella kasvavat hillat, isokarpalot, pikkukarpalot, juolukat ja variksenmarjat. Myös mustikka, puolukka, vadelma ja mesimarja voivat viihtyä turvealustalla.

Suoalueiden taloudellinen hyväksikäyttö on uhkana soiden luonnontilaisuudelle ja sitä myöten kasvi- ja eläinlajistolle. Suoluontoa on muutettu ja hävitetty laajalti mm. ojitustoiminnan, turveteollisuuden, maanviljelyn, voimatalouden ja tien- ym. rakennustoiminnan johdosta.

Suot, linkit alasivuihin

Sivu arviointi ja palaute